Światowa produkcja indyków i miejsce Polski na świecie

Tomasz Rokicki; SGGW w Warszawie

 

 

W artykule przedstawiono sytuację i zmiany w światowej produkcji mięsa indyków. Kolejno ukazano dynamikę zmian na świecie, udział mięsa indyczego w produkcji drobiu, największych producentów tego rodzaju mięsa i kierunki zmian produkcji w tych państwach. Określono także stopień koncentracji produkcji w krajach świata. Skupiono się również na Polsce, ukazano jej miejsce na świecie, kierunki zmian w produkcji, przyczyny takich tendencji. Określono również perspektywy w kolejnych latach w zakresie produkcji mięsa indyków w Polsce.

Zaloguj się, aby zobaczyć.