Uszlachetnianie materiałów paszowych

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyW żywieniu zwierząt gospodarskich wykorzystuje się pasze objętościowe soczyste (zielonki, kiszonki, okopowe), objętościowe suche (siano, słoma, plewy), oraz treściwe. Niemal wszystkie pasze przed podaniem zwierzętom należy poddać obróbce mechanicznej, cieplnej bądź chemicznej. W zależności od rodzaju stosowanych pasz, rodzaju i wielkości stada wykorzystywane są różne technologie ich przygotowania.

Zaloguj się, aby zobaczyć.