Najczęściej występujące błędy w odchowie indyków

Maciej Kucharski; Specjalista Chorób drobiu i Ptaków Ozdobnych, Warszawa

 

Indyk (Meleagridis gallopavo) jest ptakiem mającym wysokie wymagania odnośnie warunków wychowu. Popełnione błędy wpływają na zdrowie i produkcyjność ptaków. Są nie do zniwelowania w późniejszym wieku. A to niesie za sobą straty dla hodowcy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.