Copyright 2019

Hodowca Bydła

 Fotolia 59614342 Subscription Monthly L 320x200

Według danych zebranych przez GUS, w grudniu 2017 pogłowie krów w Polsce wynosiło 2 340 611 sztuk, z czego aż 92% (2 152 834 sztuk) stanowią zwierzęta użytkowane mlecznie. W porównaniu do grudnia 2016 zanotowano wzrost pogłolwia o 1,6% (37,2 tys.) oraz obniżenie o 1,4% (33,8 tys.) w stosunku do liczebności z czerwca 2017 roku. Pogłolwie krów mlecznych spadło o ponad -0,1% (1,5 tys.) między czerwcem a grudniem 2017 roku. Specjaliści IERiGŻ-PIB przewidują, że w 2018 roku nastąpi dalsza, choć nieznaczna redukcja pogłowia krów mlecznych pomimo poprawy koniunktury na polskim rynku mleka. Za przyczynę tej sytuacji uważają kontunuację perocesów restrukturyzacji bazy surowcowej i branży mleczarskiej.

Ponad 100 hodowców bydła mięsnego, rolników i doradców rolniczych wzięło udział w  „Szkoleniu dla producentów mięsa wołowego”, które odbyło się 25 stycznia 2018 r. w Minikowie. Spotkanie organizował Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Uczestników konferencji powitali: Ryszard Kamiński Dyrektor KPODR Minikowo oraz Jacek Zarzecki Prezes Zarządu PZHIPBM.

Produkcja i rynek wołowiny w Polsce pod redakcją prof. Stanisława Wajdy to najnowsza pozycja wydawnicza szeroko omawiająca zagadnienia związane z produkcją bydła rzeźnego w różnych typach gospodarstw.  Opracowanie ma charakter praktyczny z podbudową naukową. Tematyka książki obejmuje najnowsze informacje o produkcji wołowiny w Polsce i na świecie, żywieniu bydła opasowego w różnych etapach opasu i wariantach oraz systemach żywienia i użytkowania bydła.  Ważną część publikacji stanowi rozdział dotyczący oceny wartości rzeźnej oraz jakości mięsa wołowego. Wszechstronnie opisane zostały zagadnienia utrzymania, nadzoru weterynaryjnego oraz rozrodu bydła mięsnego. Podczas lektury czytelnicy dowiedzą się także jaka jest opłacalność produkcji żywca wołowego oraz jak można spróbować ją poprawić.

Przejdź do naszego sklepu, aby zakupić tę pozycję.

11 października 2016 r. uroczyście rozpoczyna swoją działalności Centrum Genetyczne EBP w Sztumie. To kluczowy element, rozpoczętego w maju 2015 roku  Europejskiego Programu Hodowlanego dotyczącego rozwoju genetyki buhajów i krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i strategiczna inwestycja SHiUZ Bydgoszcz i  jej francuskiego partnera - spółdzielni hodowców Genes Diffusion.

Centrum powstaje na bazie istniejącego gospodarstwa w Sztumie-Czerninie, które wcześniej pełniło rolę przechowalni buhajów. Inwestycja jest w fazie modernizacji i rozbudowy istniejących budynków pod potrzeby odchowu cieląt, jałówek oraz buhajków pochodzących z wiodących ośrodków hodowli bydła i posiadających najwyższe indeksy w wycenie genomowej. Najlepsze z nich staną się matkami i ojcami przyszłych pokoleń krów i buhajów. Odchowane w Centrum EBP jałówki będą miały szanse trafić do obór polskich hodowców, natomiast najlepiej wycenione buhaje znajdą się w ofercie inseminacyjnej SHiUZ Bydgoszcz.

W połowie czerwca strona indyjska potwierdziła zaakceptowanie weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych. W związku z tą decyzją polscy producenci mleka i przetworów mlecznych będą mogli sprzedawać swoje produkty na rynku indyjskim. Decyzja władz Indii jest efektem wieloletnich starań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii odnośnie uzyskania dostępu dla polskiego mleka i produktów mlecznych do indyjskiego rynku. Indie to jeden z najludniejszych krajów świata, kraj ten jest potężnym i perspektywicznym rynkiem. Możliwość sprzedaży na nim polskich produktów stanowi dużą szansę dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Polskie służby weterynaryjne od lat intensywnie pracują nad otwarciem kolejnych rynków zbytu dla polskiej żywności. Mimo rosyjskiego embarga eksport produktów rolno-spożywczych rośnie. Dodał, że w tym roku liczymy, że jego wartość przekroczy 25 mld EUR.

Źródło: FAMMU/FAPA

Prezydent Federacji Rosyjskiej W. Putin ogłosił, że embargo na import wybranych produktów rolno-spożywczych z UE (w tym serów) zostanie przedłużone do 5 sierpnia 2016 r. Przed wprowadzeniem embarga w sierpniu 2014 r. Rosja była znaczącym odbiorcą serów z UE, w tym z Polski. Według danych Eurostat, do kraju tego trafiało ok. 30% całego eksportu poza UE. Na drugim miejscu w tym zestawieniu były USA z zaledwie 14% udziałem, a na kolejnych dwóch Szwajcaria i Japonia z udziałami odpowiednio 7% i 6%. Po wprowadzeniu embarga zaszły istotne zmiany w kierunkach eksportu. W okresie od sierpnia 2014 r. do marca 2015 r. unijny eksport serów do krajów trzecich wyniósł 429,5 tys. t i był o 18% (91,5 tys. t) niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przekierowanie wcześniejszego eksportu do Rosji w innych kierunkach okazało się trudnym zadaniem. W analizowanym okresie dosyć znacząco wzrósł eksport do Korei Pd., Japonii, USA, Meksyku, RPA, Algierii, Egiptu i Arabii Saudyjskiej, ale łącznie kraje te zakupiły o 58,3 tys. t sera więcej, co stanowiło jedynie około 1/3 utraconej sprzedaży do Rosji.

źródło: Fammu/Fapa

Zniesienie kwotowania produkcji mleczarskiej, jakie nastąpiło z końcem marca 2015 roku miało przynieść znacznie wyższą produkcję mleka i przetworów mlecznych i spadki cen. Podaż mleka na rynku jest większa, ale mleczarnie generują mniejsze zyski. Część rolników przygotowała się do ataku rynku po jego uwolnieniu, jednak światowy dołek cenowy przetworów mleczarskich związany ze zbyt dużą globalną podażą wpływa na niższe zyski.

Dla prywatnych właścicieli mleczarni jest to bardzo korzystna sytuacja, gdyż mają surowca pod dostatkiem, który jest znacznie tańszy niż przed rokiem (nawet o ok. 25%). Natomiast dla spółdzielni to sytuacja niekomfortowa, bo mniej płaci za dostawy swoim właścicielom.

Wyjątkiem jest spółdzielnia Piątnica, która płaci za surowiec swoim rolnikom dokładnie tyle ile za czasów obowiązywania systemu kwotowania produkcji. Firmy konkurencyjne obniżają ceny i gdyby nie spora różnica w jakości, za którą konsumenci są skłonni zapłacić, firma miałaby problemy ze sprzedażą, gdyż nie obniżała cen.

Źródło: FAMMU/FAPA