Copyright 2019

 Fotolia 59614342 Subscription Monthly L 320x200

Według danych zebranych przez GUS, w grudniu 2017 pogłowie krów w Polsce wynosiło 2 340 611 sztuk, z czego aż 92% (2 152 834 sztuk) stanowią zwierzęta użytkowane mlecznie. W porównaniu do grudnia 2016 zanotowano wzrost pogłolwia o 1,6% (37,2 tys.) oraz obniżenie o 1,4% (33,8 tys.) w stosunku do liczebności z czerwca 2017 roku. Pogłolwie krów mlecznych spadło o ponad -0,1% (1,5 tys.) między czerwcem a grudniem 2017 roku. Specjaliści IERiGŻ-PIB przewidują, że w 2018 roku nastąpi dalsza, choć nieznaczna redukcja pogłowia krów mlecznych pomimo poprawy koniunktury na polskim rynku mleka. Za przyczynę tej sytuacji uważają kontunuację perocesów restrukturyzacji bazy surowcowej i branży mleczarskiej.