Copyright 2020

Fotolia 169976760 Subscription Monthly XXL 320x200W minionym tygodniu w Hotelu Żubrówka w Białowieży odbyło się jubileuszowe, dziesiąte Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Mleka. Działalność Izby oraz sytuację w branży mleczarskiej podsumowali prezes zarządu – Edmund Borawski oraz dyrektor Biura PIM – Agnieszka Maliszewska. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2017. Udzielono również absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Mleka oraz przyjęto plan działania i plan finansowy na bieżący rok. Omówione zostały także kwestie znakowania produktów jako wolnych bez GMO, wejścia na chiński rynek mleczarski oraz wszelkich wyzwań stojących przed polską branżą mleczarską.

Dzięki kamponiom prowadzonym przez PIM nastąpił wzrost konsumpcji mleka na osobę. Nadal realizowane są dwie duże kampanie skierowane do dzieci. PIM skupia się również na promocji polskich produktów, publikuje raporty z analiz rynku mleka, współpracuje aktywnie z międzynarodowymi organizacjami branży mleczarskiej tj. European Dairy Association czy International Dairy Federation (FIL/IDF), a także prowadzi wiele innych działań, mających na celu wzrost spożycia mleka w Polsce, a także promowania polskich producentów i przetwórców mleka w kraju, jak i za granicą. Wiele działań PIM jest możliwych, dzięki wsparciu z Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: izbamleka.pl

f t g