Drukuj
Fotolia 65182893 Subscription Monthly L 320x200Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba krów ocenianych w Polsce wynosiła 22531 szt. Odnotowano spadek liczby krów o 4,51 % w porównaniu do roku 2015. Zanotowano również spadek o 4,12 % liczby gospodarstw będących pod cenąwartości użytkowej. Zmniejszyła się średnia liczba krów w stadzie o 2,46 % i liczba stad o 2,10%.
Nadal tak jak w roku 2015 dominującą rasą bydła mięsnego w Polsce była rasa Limousine, następne miejsca zajmują: Charolaise, Hereford, Simentaler mięsny oraz Angus czerwony i czarny. Różnorodność ras mięsnych o zróżnicowanych wymaganiach środowiskowych pozwala hodowcom na wybór rasy, która będzie mogła być utrzymywana w optymalnych dla siebie warunkach. Pozwala to również na zachowanie dobrostanu zwierząt w różnych regionach kraju.
 
Zainteresowanie hodowców różnymi rasami bydła mięsnego zaowocowało tym, że obecnie w Polsce prowadzone są księgi hodowlane i ocena wartości użytkowej dla 15 ras bydła mięsnego:
 • Angus – w dwóch odmianach barwnych: Angus czarny (AN) i Angus czerwony (AR)
 • Blonde d’Aquitaine (BD)
 • Belgian Blue (BB)
 • Charolaise (CH)
 • Galloway (GA)
 • Hereford (HH)
 • Highland (HI)
 • Limousine (LM)
 • Marchigiana (MR)
 • Piemontese (PI)
 • Simentaler mięsny (SM)
 • Salers (SL)
 • Uckermärker (UK)
 • Wagyu (WA)
 • Welsh Black (WB)

Żródło: PZHIPBM