Copyright 2020

Fotolia 63518563 Subscription Monthly XXL 320x200Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o rynku mleka. Zakłada ona, że wymierzenie kary za nieprzekazanie informacji o ilości skupowanego mleka będzie zadaniem KOWR, a nie jak do tej pory - ARiMR.

W głosowaniu wzięło udział 88 senatorów - 86 było za, od głosu wstrzymało się 2 senatorów. Zmiany w ustawie mają charakter porządkujący. Dotyczą podziału kompetencji pomiędzy dwiema jednostkami, zajmującymi się rynkiem mleka: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Ustawa znosi podział kompetencji pomiędzy KOWR a ARiMR w zakresie przekazywania przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupowanego mleka. Obecnie informacja trafia do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR, natomiast kary wynikające z tytułu nieprzekazania takiej informacji są wymierzane przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR. Według nowych przepisów, kary za brak informacji będą wymierzali dyrektorzy KOWR.

Kolejna zmiana w przepisach dotyczy opracowywania wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów. Obecnie robi to KOWR, a zadanie przejmie - ARiMR. Świadectwa będą dostępne na stronach internetowych obu jednostek.

W znowelizowanej ustawie doprecyzowane zostały również właściwości miejscowych organów do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i zrzeszeń, uznanych organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących mleko, przez wskazanie, że są to organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę kontrolowanego podmiotu.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Źródło: PAP

f t g