Copyright 2020

Fotolia 30248817 Subscription Monthly XXL 800x600Na prośbę GIW wojewódzcy lekarze weterynarii prowadzą konsultacje wśród hodowców i producentów trzody chlewnej w sprawie urzędowego uwolnienia kolejnych regionów Polski od choroby Aujeszkyego. Celem tych konsultacji jest poznanie stanowiska sektora w związku ze spodziewanymi utrudnieniami w przemieszczaniu świń między regionami o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do tej choroby.

Wyniki konsultacji będą w dużej mierze brane pod uwagę przy podejmowaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii decyzji o ewentualnym zgłoszeniu kolejnych regionów Polski do Komisji Europejskiej - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska wymaga, zgodnie z decyzją KE 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego, aby świnie przywożone na jej terytorium posiadały potwierdzone urzędowo dodatkowe gwarancje weterynaryjne z kraju eksportującego w odniesieniu do tej choroby. Zdaniem MRiRW nie ma zatem konieczności dodatkowego badania przywożonych zwierząt, gdyż są one badane w państwie pochodzenia.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2008/185/ WE w celu przemieszczenia świń do regionu urzędowo wolnego od choroby Aujeszkyego muszą być przeprowadzone m.in. badania laboratoryjne potwierdzające, że przemieszczane zwierzęta są wolne od wirusa choroby. Badania te nie wynikają zatem z programu zwalczania i monitorowania tej choroby na terytorium kraju, który jest finansowany ze środków budżetu państwa, a z odrębnych przepisów unijnych. W związku z powyższym, zdaniem MRiRW, nie ma instrumentów prawnych pozwalających na finansowanie takich badań z budżetu państwa. Koszty poniosą hodowcy, którzy chcą przemieścić świnie pochodzące z regionów o niższym statusie epizootycznym do regionów urzędowo wolnych od choroby Aujeszkyego.

Źródło: KZP-PTCH

f t g