Drukuj

KoFotolia 13227118 Subscription Monthly L 320x200misja Europejska podjęła decyzję umożliwiającą rolnikom uzyskanie pełnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta drapieżne będące pod ochroną prawną, w państwach w których istnieje taka konieczność.

Rolnicy otrzymają również całkowity zwrot kosztów za poniesione inwestycje, zrealizowane w celu ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami np. montaż ogrodzeń elektrycznych, czy zakup psów stróżujących. Decyzja KE ma na celu zwiększenie wsparcia dla rolników prowadzących gospodarstwa na terenach, gdzie występują duże drapieżniki.

Do tej pory można było uzyskać od państwa jedynie 80% zwrotu za inwestycje. KE podjęła decyzję o 100% zwrocie inwestycji kosztów pośrednich, a do nich zalicza się: koszty weterynaryjne wynikające z leczenia rannych na skutek ataków zwierząt oraz koszty pracy związane z poszukiwaniem zaginionych zwierząt hodowlanych w następstwie ataku drapieżnika objetego ochroną. 

Zasady pomocy państwa dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone przez chronione zwierzęta są określone w wytycznych Unii Europejskiej dotyczących pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: cenyrolnicze.pl