Drukuj

Fotolia 112246818 Subscription Monthly XL 320x200V Forum Sektora Wołowiny odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku k. Warszawy. Tematem przewodnim Forum będzie “Pakt na rzecz przyszłości sektora wołowiny i cielęciny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i konsumentów “.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z Copa i Cogeca i Radą Sektora Wołowiny przebiera charakter wydarzenia międzynarodowego, podczas którego gośćmi będą przedstawiciele różnych krajów europejskich, funkcjonujące tam spółdzielnie rolnicze oraz organizacje producenckie, przedstawiciele międzynarodowej administracji publicznej.

Poza znakomitymi gośćmi z zagranicy uczestnikami Forum jak co roku będą hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

Forum stanie się doskonałą okazją do podjęcia świadomej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora wołowiny oraz pozycji jaką zajmie w nim Polska. Jest to szczególnie ważne w świetle wyzwań pojawiających się w wyniku podpisania umowy z krajami Mercosur oraz Brexit’u na reprezentowany przez nas sektor, a także celów nowej, ambitnej Wspólnej Polityki Rolnej.

Biorąc pod uwagę program Unii Europejskiej oraz jego znaczenie dla sektora wołowiny, forum zostało podzielone na następujące obszary tematyczne: polityka (z naciskiem na WPR), handel, badania/innowacje i marketing.

Forum organizowane jest pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji na stronie www.beefforum.pl

Forum jest finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Źródło: PZHiPBM