Copyright 2020

W Fotolia 11865840 XL 320x200dniu jutrzejszym tj. 5 grudnia Instytut Zootechniki, który jest odpowiedzialny za ocenę wartości hodowlanych bydła mlecznego, opublikuje nowe wartości hodowlane dla buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, oszacowane w sezonie 2018.3.

Opublikowane zostaną wyniki oceny dla ponad 100 tys. buhajów rasy HF, wykonane metodą konwencjonalną (na podstawie córek) oraz metodą genomową (na podstawie markerów SNP).

Warto przypomnieć, że dla wszystkich cech podlegających ocenie tj. cech wydajności mlecznej, zawartości komórek somatycznych, pokroju, płodności i długowieczności (przeżywalności) prezentowana jest ocena krajowa lub międzynarodowa, oszacowana przez INTERBULL. Jeżeli buhaj posiada ocenę międzynarodową wówczas oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = MACE lub GMACE). Jeśli buhaj takiej oceny nie posiada, to prezentowana jest ocena krajowa (TYP OCENY = EBV lub GPI).

Nowością w tej ocenie będzie zastąpienie dwóch wskaźników wchodzących w skład podindeksu płodności w indeksie PF. Dotychczas stosowane wskaźniki niepowtarzalności unasienień dla jałówek i krów zostaną zastąpione nowym parametrem – współczynnikiem zapłodnienia (w skrócie CR) dla jałówek i krów. Na niezmienionym poziomie pozostaną wagi współczynników zapłodnienia w podindeksie płodności, odpowiednio 70% dla jałówek i 10% dla krów. Zastosowanie nowego współczynnika opisującego płodność jest podyktowana dostosowaniem się do harmonizacji metod szacowania wartości hodowlanych bydła mlecznego w zakresie oceny konwencjonalnej i genomowej w ramach projektu „złoty standard”, w który Polska jest zaangażowana będąc członkiem Spółdzielni EuroGenomics. Więcej szczegółów na stronie Instytutu Zootechniki www.izoo.krakow.pl .  

Źródło: PFHBIPM

f t g