Copyright 2020

Fotolia 130706124 Subscription Monthly XXL 320x200W okresie styczeń - październik 2018 roku skup mleka wyniósł 9 719,2 mln litrów i był o 2,4% większy od skupu w analogicznym okresie 2017 roku. Natomiast średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 133,05zł/hl i była o 2,2% niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku.

W I półroczu bieżącego roku utrzymywała się tendencja spadkowa ceny skupu mleka, która została przełamana w lipcu i utrzymuje się do chwili obecnej. Według danych GUS w październiku 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 137,15 zł/hl i była o 3,3% wyższa niż we wrześniu 2018 r., ale o 7,6% niższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.

W październiku 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

  • Małopolskiego – 124,13 zł/hl,
  • Łódzkiego – 124,24 zł/hl,
  • Świętokrzyskiego – 128,32 zł/hl

Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

  • Podlaskim – 143,17 zł/hl,
  • Warmińsko - Mazurskim –142,03 zł/hl
  • Opolskim – 140,12 zł/hl

Źródło: PFHBIPM

f t g