Copyright 2020

Fotolia 177760393 Subscription Monthly XXL 800x600CGen kończy prace nad stworzeniem pierwszego krajowego indeksu ekonomicznego dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Pozwoli on na selekcję bydła, zarówno samców jak i samic, z nastawieniem na maksymalizację zysków wynikających z postępu genetycznego.

Znaczenie cech uwzględnianych w indeksie będzie wynikało z warunków ekonomicznych w jakich funkcjonują polskie gospodarstwa produkujące mleko. Osiągnięcie tego celu wymaga wielu działań i analiz, wśród których niezwykle istotne są opinie i preferencje hodowców, które zostały zebrane za pomocą ankiet.

Najważniejsze korzyści dla hodowcy z wdrożenia indeksu ekonomicznego:

 • wartości hodowlane zwierząt będą wyrażane w złotówkach,
 • lepszy bilans ekonomiczny stada,
 • maksymalizacja zysków przez optymalną selekcję w rzeczywistych krajowych warunkach hodowlanych,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji hodowlanych,
 • lepsze wykorzystanie wyników oceny wartości hodowlanej,
 • efektywniejsze korzystanie z selekcji genomowej.

Pierwsze wyniki zgromadzonych i przetworzonych informacji zostały zaprezentowane podczas I Forum Genetycznego PFHBiPM, które odbyło się 1 października br.

We wspomnianej wyżej ankiecie udział wzięło 332 hodowców, do badania zaproszono również 20 pracowników PFHBiPM oraz 5 pracowników spółek unasieniania. Ankieta składała się z dwóch części: pierwsza dotyczyła specyfiki gospodarstw i praktyk hodowlanych, druga zaś - preferencji hodowców w zakresie cech zwierząt.

Na podstawie zebranych danych sporządzona została lista cech, które polscy hodowcy chcieliby doskonalić w pierwszej kolejności:

 1. Kulawizna
 2. Ketoza
 3. Długowieczność
 4. Mastitis
 5. Przebieg porodów
 6. Wytrwałość laktacji
 7. Charakter mleczny
 8. Budowa nóg i racic
 9. Budowa wymienia
 10. Rama ciała
 11. Przeżywalność cieląt
 12. Płodność
 13. Produkcyjność
 14. Szybkość doju
 15. Masa ciała

Należy zwrócić uwagę, że hodowcy dokonywali wyborów między cechami równoważnymi ekonomicznie. Nie jest to kolejnść cech w indeksie i nie jest to ich znaczenie ekonomiczne. Jest to lista cech, na poprawie których hodowcom zależy najbardziej. Przedstawiona lista obejmuje cechy, dla których obliczana jest wartość hodowlana, a także nowe cechy, które zostaną niebawem włączone do indeksu PF (kulawizna, przebieg porodów, wytrwałość laktacji).

Zakończenie prac nad indeksem planowane jest do końca 2018 r. Na początku przyszłego roku przeprowadzone mają zostać konsultacje z hodowcami i spółkami inseminacyjnymi. Udostępnienie indeksu dla hodowców ma nastąpić w trakcie 2019 r.

Źródło: cgen.pl ; holstein.pl

f t g