Copyright 2020

Fotolia 101576648 Subscription Monthly XXL 320x200W niektórych krajach europejskich obserwuje się zwiększone uboje bydła będące rezultatem suszy (np. we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Austrii). W br. eksport wołowiny z krajów UE do krajów niebędących członkami UE najprawdopodobniej obniży się o 8%, a w 2019 r. o 2%.

W okresie styczeń-październik 2018 r. skupiono 571,0 tys. t bydła (wagi żywej), tj. o 3,8% mniej niż w roku poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 162 tys. t wołowiny (spadek o 5,5%). Średnia cena skupu bydła wyniosła w tym okresie 6,61 zł/kg i była o 5,1% wyższa niż przed rokiem, a w październiku 2018 r. – 6,51 zł/kg (wzrost o 1,1% w porównaniu z październikiem 2017 r.).

W październiku 2018 r. cena skupu młodego bydła wyniosła 6,74 zł/kg i była o 0,3% niższa niż przed miesiącem i o 1,0% wyższa niż w październiku 2017 r. Opłacalność produkcji (mierzona relacją cen żywiec: mieszanka B2 dla opasów) w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r. była korzystniejsza niż w analogicznych okresach roku poprzedniego, w marcu br., była niższa niż przed rokiem, a w okresie kwiecień-maj 2018 r. była podobna do tej w analogicznych okresach roku poprzedniego, natomiast w okresie czerwiec-październik br. pogorszyła się.

Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu listopada 2018 r., tak jak dotychczas, najniższe ceny skupu notowano w regionie północnym (6,04 zł/kg), a najwyższe w regionie południowym (6,75 zł/kg). Ćwierci z krów i byków były najtańsze w regionie centralnym i wynosiły odpowiednio 10 676 zł/t i 13 603 zł/t, natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat i krów były najwyższe w regionie północnym i wynosiły odpowiednio 13 957 zł/t i 11 221 zł/t.

W okresie styczeń-październik 2018 r. mięso wołowe zdrożało w detalu średnio o 3,2%, a cielęce o 2,7% (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego).

Liczba ubitych sztuk bydła wzrosła w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. o 3,1% (do 1476,5 tys. szt.), na co złożyło się zwiększenie ubojów byków o 4,1%, krów o 2,9%, jałówek o 2,7% oraz spadek ubojów cieląt o 8,2%.

Podobnie jak przed rokiem największy udział wśród ubitych sztuk bydła miały byki (50,6%), a następnie krowy (30,4%), choć udział tych ostatnich spadł o 0,1 pkt. proc. Większy udział w ubojach miały byki (wzrost o 0,5 pkt. proc.), a mniejszy cielęta (spadek o 0,4 pkt. proc. do 3,0%) i jałówki (o 0,1 pkt. proc. do 16,0%).

Przeciętne ceny tusz w Polsce są niższe niż ich średnia cena w UE. W okresie 12.11-18.11.2018 r. przeciętna cena tusz kategorii A/C/Z1 klasy R32 była w Polsce o ok. 12% niższa niż średnio w UE (376,25 EUR/dt) i wyniosła 332,19 EUR/dt. Tusze kategorii A/C/Z klasy R3 były droższe niż w Polsce również u naszych głównych odbiorców mięsa wołowego tj. we Włoszech (o 17%), Niemczech (o 15%) i Hiszpanii (o 14%), Holandii (o 2%) i Francji (o 2%).

Według ekspertów Komisji Europejskiej produkcja wołowiny w UE w 2019 r. zmniejszy się o 0,1%.

Źródło: Rynek Rolny

f t g