Drukuj

Fotolia 162119833 Subscription Monthly XXL 320x200PFHBiPM umożliwia hodowcom nową, bardzo atrakcyjną usługę - Badanie cielności testem PAG. Od stycznia hodowcy pod oceną mogą zlecać badania cielności krów z próbek mleka pobranego w czasie próbnych dojów

Badanie to opiera się na określeniu glikoprotein ciążowych (ang. Pregnancy Associated Glycoproteins – PAG) i możliwe jest już począwszy od 28 dnia po pokryciu i od 60 dniu po ostatnim wycieleniu. Badaniu na cielność będą podlegały krowy wytypowane przez hodowcę, a spełniające oba powyższe warunki łącznie.

W pierwszym okresie: styczeń – marzec 2019 hodowcy posiadający stada objęte oceną wartości użytkowej będą mogli zapoznać się z tą usługą bez ponoszenia kosztów, przy spełnieniu limitu dostępności bezpłatnych badań w danym stadzie. Szczegóły oferty promocyjnej dostępne u pracowników działu oceny w lokalnych jednostkach PFHBiPM.

Źródło: PFHBIPM