Copyright 2020

073W ślad za indeksem PFSM dla buhajów, w  Instytucie Zootechniki-PIB opracowano i wdrożono ogólny indeks selekcyjny PFSM dla krów rasy simentalskiej (Produkcja i Funkcjonalność dla rasy simentalskiej). Podstawowym celem pracy hodowlanej nad dwukierunkowo użytkowaną rasą simentalską jest utrzymanie zrównoważonego postępu zarówno w produkcji mleka jak i mięsa. W związku z tym w indeksie PFSM uwzględnia się  wartości hodowlane dla umięśnienia (ocena opisowa) oraz umięśnienia przodu i umięśnienia zadu (ocena liniowa). Formuła indeksu PFSM dla krów obejmuje cechy i podindeksy uzgodnione z Polskim Związkiem Hodowców Bydła Simentalskiego jak w przypadku indeksu PFSM buhajów.

PFSM=0,40*PI_PROD+0,35*PI_POKR+0,10*PI_PŁOD+0,08*WH_KSOM+0,07*WH_DŁUG

gdzie:

  • PI_PROD – podindeks produkcyjny,
  • PI_POKR – podindeks pokrojowy,
  • PI_PŁOD – podindeks płodności,
  • WH_KSOM – wartość hodowlana dla zawartości komórek somatycznych,

WH_DŁUG – wartość hodowlana dla długowieczności

źródło: IZ-PIB Balice

f t g