• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Fotolia 53122099 Subscription Monthly L 320x200W grudniu 2018 r., w porównaniu z grudniem 2017 r., pogłowie bydła w UE spadło o 1,5% do 87,5 mln szt.

Największe ograniczenia pogłowia wystąpiły we Francji (o 412,3 tys. szt.), Holandii (o 340 tys. szt.) i Niemczech (o 332,1 tys. szt.).

W tym czasie rekordowy w UE wzrost pogłowia zanotowano w Polsce (o 147,6 tys. szt.). Oprócz Polski, znaczne zwiększenia pogłowia wystąpiło w Hiszpanii (o 44,8 tys. szt.) oraz na Węgrzech (o 15 tys. szt.) i w Belgii (o 12,1 tys. szt.). Nadal największe stada bydła są utrzymywane we Francji (18,6 mln szt.), Niemczech (11,9 mln szt.) i Wielkiej Brytanii (9,7 mln szt.).

W okresie styczeń-luty 2019 r. skupiono w Polsce 67,4 tys. ton bydła (wagi żywej), tj. o 2,0% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 33,0 tys. ton wołowiny (wzrost o 6,5%).

Średnia cena skupu bydła wyniosła w tym okresie 6,51 zł/kg i była o 0,2% niższa niż w okresie styczeń-luty 2018 r.

W lutym 2019 r. cena skupu młodego bydła wyniosła 6,49 zł/kg i była o 4,2% niższa

niż przed miesiącem i o 2,0% niższa niż w lutym 2018 r. Opłacalność produkcji (mierzona relacją cen żywiec:mieszanka B2 dla opasów) w styczniu i lutym 2019 r. była mniej korzystna

niż w analogicznych okresach roku poprzedniego.

Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu marca 2019 r., tak jak dotychczas, najniższe ceny skupu notowano w regionie północnym (5,74 zł/kg), a najwyższe w regionie południowym (6,50 zł/kg).

Ćwierci z krów były najtańsze w regionie północnym, a byków w centralnym

i wynosiły odpowiednio 10 557 i 12 942 zł/t, natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat i krów były najwyższe w regionie południowym (odpowiednio 13 088 i 12 049 zł/t).

Przeciętne ceny tusz w Polsce są niższe niż ich średnia cena w UE. W okresie 11.03-17.03.2019 r. przeciętna cena tusz kategorii A/C/Z1 klasy R32 była w Polsce o ok. 16% niższa niż średnio w UE (371,6 EUR/dt) i wyniosła 311,7 EUR/dt. Tusze kategorii A/C/Z klasy R3 były droższe niż w Polsce również u naszych głównych odbiorców mięsa wołowego, tj. we Włoszech (o 24%), Niemczech (o 16%), Hiszpanii (o 18%), Holandii (o 10%) i Francji (o 11%).

W styczniu 2019 r. eksport żywca wołowego, mięsa, podrobów oraz przetworów wołowych był niższy o 4,7% i wynosił ok. 33 tys. t, przy 11,8% spadku wartości wywozu (do 121 mln EUR) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Spadek wolumenu wywozu był wynikiem zmniejszenia eksportu mięsa schłodzonego o 12,9% oraz

zwiększenia wywozu bydła żywego o 2,8%, mięsa i podrobów wędzonych o 33,7%, przetworów wołowych o 3,1% i podrobów schłodzonych i mrożonych o 4,3%.

W lutym 2019 r. zostały wprowadzone ograniczenia w imporcie z Polski do: Białorusi, Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu, Kuby, na Ukrainę określonych produktów wołowych. W marcu 2019 r. Białoruś i Ukraina zniosły wspomniane wyżej ograniczenia [GIW].

Import żywca wołowego, mięsa, podrobów oraz przetworów wołowych w styczniu 2019 r. został zmniejszony o 2,4 tys. t do ok. 5,5 tys. t.

Źródło: rynekrolny

f t g