Copyright 2020

Photogenica PHX165455120 320x200Skup mleka w maju wyniósł 1059,5mln l. W okresie od stycznia do mają bieżącego roku skupiono łącznie 5005,6 mln l, tj. o 3,1% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.

W porównaniu z kwietniem 2019 r. odnotowano wzrost skupu o 4,2% oraz o 1,0% w porównaniu z majem 2018 r.

 

W okresie styczeń –maj 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

  • warmińsko-mazurskiego (237,7mln l),
  • kujawsko –pomorskiego (151,5mln l),
  • mazowieckiego (133,7mln l) oraz
  • wielkopolskiego (119,3mln l).

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (707,8mln l).

Ceny mleka w skupie

Od początku bieżącego roku utrzymuje się tendencja spadkowa ceny mleka. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2019 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 134,64zł/hl i była o 0,9% niższa niż w kwietniu 2019 r., ale o 4,2% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2018 roku. W okresie pięciu miesięcy bieżącego roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 137,44 zł/hl i była o 2,12% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach. W maju 2019 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

  • łódzkiego–126,33zł/hl,
  • małopolskiego–126,50zł/hl,
  • świętokrzyskiego –127,81zł/hl.

Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

  • podlaskim–140,43zł/hl,
  • opolskim–138,34zł/hl oraz
  • dolnośląskim–137,29zł/hl.

Skup mleka w Unii Europejskiej

W kwietniu 2019 roku do mleczarni w UE –28 trafiło 14008,07 tys. ton mleka. Jest to więcej o 1,3

% niż rok wcześniej oraz o 0,7% niż przed miesiącem.

Sześciu największych producentów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Polska oraz Włochy) skupiło w analizowanym miesiącu łącznie 9619,9 tys. ton mleka, stanowi to 68,7% całego mleka skupionego w UE. W okresie styczeń –kwiecień w UE skupiono 37499,5 tys. ton mleka, tj. o 0,2% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródło: pfhb

f t g