Copyright 2020

Fotolia 60485736 Subscription Monthly XXL 800x600W związku z niedużym zainteresowaniem rolników działaniem „Tworzenie grup i organizacji producentów”, niewykorzystane środki zostaną przesunięte na działanie związane z dobrostanem zwierząt, mogą one wynieść 31,8 mln.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Komitet Monitorujący PROW pozytywnie zaopiniował zmiany PROW na lata 2014–2020. Prawdopodobnie działanie Dobrostan zwierząt zostanie uruchomione już w 2020 roku.

W ramach działania rolnik, który będzie realizował zobowiązania w zakresie dobrostanu, wykraczające poza obowiązujące normy, otrzyma rekompensaty za dodatkowo poniesione koszty oraz utracone dochody. Wsparcie w ramach tego działania będzie obejmować dobrostan świń – Pakiet 1 oraz krów – Pakiet 2.

 Dobrostan krów – Pakiet 2:

  • Dobrostan krów mlecznych – wariant 2.1 – dotyczy wypasu. Płatność będzie przysługiwać tym rolników, którzy przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym, będą wypasać krowy mleczne. Stawka płatności 185 zł/szt. rocznie;
  • Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – wariant 2.2 – dotyczy zwiększenia powierzchni w budynkach. Płatność otrzyma rolnik, który w budynku inwentarskim zapewni krowom powierzchnię o 20% większą niż minimalna powierzchnia zapisana w obecnych przepisach. Stawka płatności 595 zł/szt. rocznie;
  • Dobrostan krów mamek – wariant 2.3. – rolnik, który zapewni poza okresem wypasu, dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamką, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg powierzchnię o 20% większą niż minimalna powierzchnia określona w przepisach dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym otrzyma płatność w wysokości 329 zł/szt. rocznie. 

Źródło: pfhbipm

f t g