Drukuj

Fotolia 60485736 Subscription Monthly XXL 800x600W związku z niedużym zainteresowaniem rolników działaniem „Tworzenie grup i organizacji producentów”, niewykorzystane środki zostaną przesunięte na działanie związane z dobrostanem zwierząt, mogą one wynieść 31,8 mln.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Komitet Monitorujący PROW pozytywnie zaopiniował zmiany PROW na lata 2014–2020. Prawdopodobnie działanie Dobrostan zwierząt zostanie uruchomione już w 2020 roku.

W ramach działania rolnik, który będzie realizował zobowiązania w zakresie dobrostanu, wykraczające poza obowiązujące normy, otrzyma rekompensaty za dodatkowo poniesione koszty oraz utracone dochody. Wsparcie w ramach tego działania będzie obejmować dobrostan świń – Pakiet 1 oraz krów – Pakiet 2.

 Dobrostan krów – Pakiet 2:

Źródło: pfhbipm