Copyright 2020

Dobra wiadomość dla małych ubojni rolniczych, które chcą prowadzić ubój zwierząt i sprzedaż produktów z nich pozyskanych ze swojego gospodarstwa.Od dnia 22 kwietnia 2020 r. w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, zniesiony został obowiązek odbywania przez osoby przeprowadzające uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem zwierząt, trzymiesięcznej praktyki na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa

f t g