Copyright 2019

Prezydent Federacji Rosyjskiej W. Putin ogłosił, że embargo na import wybranych produktów rolno-spożywczych z UE (w tym serów) zostanie przedłużone do 5 sierpnia 2016 r. Przed wprowadzeniem embarga w sierpniu 2014 r. Rosja była znaczącym odbiorcą serów z UE, w tym z Polski. Według danych Eurostat, do kraju tego trafiało ok. 30% całego eksportu poza UE. Na drugim miejscu w tym zestawieniu były USA z zaledwie 14% udziałem, a na kolejnych dwóch Szwajcaria i Japonia z udziałami odpowiednio 7% i 6%. Po wprowadzeniu embarga zaszły istotne zmiany w kierunkach eksportu. W okresie od sierpnia 2014 r. do marca 2015 r. unijny eksport serów do krajów trzecich wyniósł 429,5 tys. t i był o 18% (91,5 tys. t) niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przekierowanie wcześniejszego eksportu do Rosji w innych kierunkach okazało się trudnym zadaniem. W analizowanym okresie dosyć znacząco wzrósł eksport do Korei Pd., Japonii, USA, Meksyku, RPA, Algierii, Egiptu i Arabii Saudyjskiej, ale łącznie kraje te zakupiły o 58,3 tys. t sera więcej, co stanowiło jedynie około 1/3 utraconej sprzedaży do Rosji.

źródło: Fammu/Fapa