Copyright 2019

Zniesienie kwotowania produkcji mleczarskiej, jakie nastąpiło z końcem marca 2015 roku miało przynieść znacznie wyższą produkcję mleka i przetworów mlecznych i spadki cen. Podaż mleka na rynku jest większa, ale mleczarnie generują mniejsze zyski. Część rolników przygotowała się do ataku rynku po jego uwolnieniu, jednak światowy dołek cenowy przetworów mleczarskich związany ze zbyt dużą globalną podażą wpływa na niższe zyski.

Dla prywatnych właścicieli mleczarni jest to bardzo korzystna sytuacja, gdyż mają surowca pod dostatkiem, który jest znacznie tańszy niż przed rokiem (nawet o ok. 25%). Natomiast dla spółdzielni to sytuacja niekomfortowa, bo mniej płaci za dostawy swoim właścicielom.

Wyjątkiem jest spółdzielnia Piątnica, która płaci za surowiec swoim rolnikom dokładnie tyle ile za czasów obowiązywania systemu kwotowania produkcji. Firmy konkurencyjne obniżają ceny i gdyby nie spora różnica w jakości, za którą konsumenci są skłonni zapłacić, firma miałaby problemy ze sprzedażą, gdyż nie obniżała cen.

Źródło: FAMMU/FAPA