Copyright 2020

Hodowca Bydła

Fotolia 505076 Subscription Monthly XL 320x200Według danych GUS opublikowanych w dniu 22 maja 2019 r. średnia cena skupu mleka w kwietniu bieżącego roku ukształtowała się na poziomie 135,85 PLN/hl i była o 1,4% niższa od ceny w marcu, ale o 2,8% wyższa od ceny w kwietniu 2018 roku.

 

 

 

Najniższą cenę otrzymywali w kwietniu producenci z województw:

 • małopolskiego – 125,68 PLN/hl
 • łódzkiego – 127,48 PLN/hl
 • świętokrzyskiego – 128,27 PLN/hl

Najwyższe ceny odnotowane zostały w województwach:

1W projektowaniu budynków dla bydła mlecznego kluczowe znaczenie ma znajo-mość wymagań zwierząt w odniesieniu do warunków środowiskowych. Poziom uzyska-nego przez nie komfortu ma bowiem wpływ na osiągane wyniki produkcyjne. Zwróćmy więc uwagę na poszczególne rozwiązania techniczne już na etapie projektowania obory.

 

TAM GDZIE NAJDŁUŻEJ ŻYCIE CODZIENNE SIĘ TOCZY…

Jednym z kluczowych czynników decydujących o komforcie zwierząt jest stan miejsc legowiskowych, ponieważ w przypadku chowu bez uwiezi w tej strefie krowy spędzają najwięcej czasu (14 do 16 godzin na dobę). Natomiast w przypadku chowu uwięziowego w miejscu legowiskowym krowa spędza niemal całe swoje życie, ponieważ zarówno dój i żywienie odbywa się w tym samym miejscu, co odpoczynek.

Photogenica PHX165455120 320x200Od trzech miesięcy polscy hodowcy korzystają z testów cielności opartych na próbkach mleka udostępnianych przez PFHBiPM. Na czym polega to nowatorskie badanie? Otóż kluczową rolę pełni w nim wykrywanie w próbkach mleka glikoprotein związanych z ciążą (PAG – z ang. Pregnancy Associated Glycoproteins). Są one wydzielane przez łożysko przez cały okres ciąży i tylko w nim, w przeciwieństwie do innych testów bazujących na przykład na poziomie progesteronu.

Warunkiem wstępnym do zastosowania testu PAG jest to, aby odstęp od ostatniej inseminacji wynosił co najmniej 28 dni (pozwala to na odpowiednie wysycenie mleka białkami PAG z obecnej ciąży), a przerwa od ostatniego wycielenia trwała co najmniej 60 dni (co z kolei gwarantuje badania białek PAG aktualnej ciąży, a nie poprzedniej).

Fotolia 53122099 Subscription Monthly L 320x200W grudniu 2018 r., w porównaniu z grudniem 2017 r., pogłowie bydła w UE spadło o 1,5% do 87,5 mln szt.

Największe ograniczenia pogłowia wystąpiły we Francji (o 412,3 tys. szt.), Holandii (o 340 tys. szt.) i Niemczech (o 332,1 tys. szt.).

W tym czasie rekordowy w UE wzrost pogłowia zanotowano w Polsce (o 147,6 tys. szt.). Oprócz Polski, znaczne zwiększenia pogłowia wystąpiło w Hiszpanii (o 44,8 tys. szt.) oraz na Węgrzech (o 15 tys. szt.) i w Belgii (o 12,1 tys. szt.). Nadal największe stada bydła są utrzymywane we Francji (18,6 mln szt.), Niemczech (11,9 mln szt.) i Wielkiej Brytanii (9,7 mln szt.).

Fotolia 56683147 Subscription Monthly XXL 320x200Skup mleka w lutym wyniósł 917,8mln l (GUS). Odnotowano spadek o 6,7% w porównaniu ze styczniem br. oraz wzrost o 3,9% w porównaniu z lutym 2018 r.

 

 

 

 

W okresie styczeń –luty 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

 • warmińsko-mazurskiego (87,6mln l),
 • kujawsko –pomorskiego (57 mln l),
 • mazowieckiego (54,6mln l) oraz
 • wielkopolskiego (44,6mln l).

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 264,2mln l.

Fotolia 156251246 Subscription Monthly XXL 320x200Obecnie coraz więcej produktów mleczarskich i spożywczych oznaczonych jest symbolem „Wolne od GMO”. 

Polska Izba Mleka wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom konsumentów, którzy szukają wiarygodnych informacji o produkcie podjęła prace nad opracowaniem standardu.

Głównym celem stworzenia autorskiego standardu Polskiej Izby Mleka jest sprawdzanie czy realizowana produkcja może być oceniana w świetle obowiązującego prawa jako wolna od GMO. Standard uwzględnia cały obszar wymagań dla wielu różnych obszarów łańcucha żywnościowego, gdzie istotnym elementem jest wskazanie postępowania, które zapewnia najwyższe standardy, których wdrożenie i prawidłową realizację można potwierdzić w drodze certyfikacji.

Kuh mit Kalb Fotolia 320x200W 200-tu polskich gospodarstwach wprowadzany jest pilotażowy system znakowania i monitorowania bydła.

Dzięki elektronicznym chipom i pobieranej przy znakowaniu bydła próbce DNA zwierzęta będą stale monitorowane na każdym etapie hodowli.

Polscy hodowcy bydła testują niezwykle nowoczesny system monitorowania zwierząt jako pierwsi w Europie. Polskie bydło oprócz tradycyjnych plastikowych znaczków z numerem będzie miało wszczepiany także elektronicznych chip, który będzie zawierał nie tylko wszystkie dane na temat zwierzęcia, ale także gospodarstwa rolnego w którym bydło jest hodowane. Dodatkowo podczas znakowania pobierana jest próbka kodu DNA, która będzie przechowywana do końca życia zwierzęcia.

Dokładna identyfikacja bydła na każdym etapie hodowli pozwoli wyeliminować wszystkie oszustwa i nieprawidłowości związane m. in. z ubojem zwierząt.

W nowym systemie nie będzie możliwości przekładania kolczyków. Te sztuki, które będą zaczipowane, będą je miały do końca życia.

Jeszcze w tym roku system będzie monitorował 15 tys. sztuk bydła.

Źródło: TVP Agrobiznes

Fotolia 11865840 XL 320x200Liczba krów objętych oceną wartości użytkowej stale rośnie. W roku 2018 przeciętnie oceniano 813 900,8 krów, a stan na koniec roku wyniósł 816 345 krów.

W 2018 roku ocenę mleczną prowadzono w 20 896 oborach, co w zestawieniu z liczbą krów daje 39 krów przeciętnie na jedną ocenianą oborę. Nowych obór w 2018 roku pod ocenę przyjęto 856. W ciągu ostatnich 13 lat wielkość obory ocenianej wzrosła o 11 krów; z 28 do 39. Struktura pogłowia populacji ocenianej w Polsce jest mocno zróżnicowana, mamy do czynienia z wartościami od niespełna 17 krów na oborę w województwie małopolskim do 81,8 krów w województwie lubuskim.

Fotolia 87001051 Salers 320x200Na rynku wołowiny utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu stycznia 2019 r., tak jak dotychczas, najniższe ceny skupu notowano w regionie północnym (5,86 zł/kg), a najwyższe w regionie południowym (6,73 zł/kg).

Ćwierci z krów i byków były najtańsze w regionie centralnym i wynosiły odpowiednio 10 934 i 13 636 zł/t, natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat i krów były najwyższe w regionie północnym i wynosiły odpowiednio 14 152 i 11 170 zł/t.

Przeciętne ceny tusz w Polsce są niższe niż ich średnia cena w UE. W okresie 14.01-20.01.2019 r. przeciętna cena tusz kategorii A/C/Z1 klasy R32 była w Polsce o ok. 12% niższa

niż średnio w UE (375,22 EUR/dt) i wyniosła 330,87 EUR/dt.

Tusze kategorii A/C/Z klasy R3 były droższe niż w Polsce również u naszych głównych odbiorców mięsa wołowego tj. we Włoszech (o 19%), Niemczech (o 13%), Hiszpanii (o 14%),

Holandii (o 7%) i Francji (o 5%).

Źródło: rynek rolny

Fotolia 50334217 Subscription Monthly XL 320x200Skup mleka

Skup mleka w grudniu 2018 r. wyniósł 959,5 mln l. W porównaniu z listopadem odnotowano wzrost o 6,8%, natomiast w porównaniu z grudniem 2017 r. nastąpił wzrost o 3%.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku do podmiotów skupowych trafiło 11 577,30 mln l. Jest to o 2,5% więcej niż w roku 2017.

 

 

W okresie styczeń – grudzień 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

 • warmińsko-mazurskiego (598,3mln l),
 • mazowieckiego (388,9mln l),
 • kujawsko-pomorskiego (299 mln l) oraz
 • wielkopolskiego (286,9mln l).
 • Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (1621,0 mln l)

f t g