Copyright 2020

Hodowca Bydła

Fotolia 56683147 Subscription Monthly XXL 320x200Skup mleka w lutym wyniósł 917,8mln l (GUS). Odnotowano spadek o 6,7% w porównaniu ze styczniem br. oraz wzrost o 3,9% w porównaniu z lutym 2018 r.

 

 

 

 

W okresie styczeń –luty 2019 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

 • warmińsko-mazurskiego (87,6mln l),
 • kujawsko –pomorskiego (57 mln l),
 • mazowieckiego (54,6mln l) oraz
 • wielkopolskiego (44,6mln l).

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 264,2mln l.

Fotolia 156251246 Subscription Monthly XXL 320x200Obecnie coraz więcej produktów mleczarskich i spożywczych oznaczonych jest symbolem „Wolne od GMO”. 

Polska Izba Mleka wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom konsumentów, którzy szukają wiarygodnych informacji o produkcie podjęła prace nad opracowaniem standardu.

Głównym celem stworzenia autorskiego standardu Polskiej Izby Mleka jest sprawdzanie czy realizowana produkcja może być oceniana w świetle obowiązującego prawa jako wolna od GMO. Standard uwzględnia cały obszar wymagań dla wielu różnych obszarów łańcucha żywnościowego, gdzie istotnym elementem jest wskazanie postępowania, które zapewnia najwyższe standardy, których wdrożenie i prawidłową realizację można potwierdzić w drodze certyfikacji.

Kuh mit Kalb Fotolia 320x200W 200-tu polskich gospodarstwach wprowadzany jest pilotażowy system znakowania i monitorowania bydła.

Dzięki elektronicznym chipom i pobieranej przy znakowaniu bydła próbce DNA zwierzęta będą stale monitorowane na każdym etapie hodowli.

Polscy hodowcy bydła testują niezwykle nowoczesny system monitorowania zwierząt jako pierwsi w Europie. Polskie bydło oprócz tradycyjnych plastikowych znaczków z numerem będzie miało wszczepiany także elektronicznych chip, który będzie zawierał nie tylko wszystkie dane na temat zwierzęcia, ale także gospodarstwa rolnego w którym bydło jest hodowane. Dodatkowo podczas znakowania pobierana jest próbka kodu DNA, która będzie przechowywana do końca życia zwierzęcia.

Dokładna identyfikacja bydła na każdym etapie hodowli pozwoli wyeliminować wszystkie oszustwa i nieprawidłowości związane m. in. z ubojem zwierząt.

W nowym systemie nie będzie możliwości przekładania kolczyków. Te sztuki, które będą zaczipowane, będą je miały do końca życia.

Jeszcze w tym roku system będzie monitorował 15 tys. sztuk bydła.

Źródło: TVP Agrobiznes

Fotolia 11865840 XL 320x200Liczba krów objętych oceną wartości użytkowej stale rośnie. W roku 2018 przeciętnie oceniano 813 900,8 krów, a stan na koniec roku wyniósł 816 345 krów.

W 2018 roku ocenę mleczną prowadzono w 20 896 oborach, co w zestawieniu z liczbą krów daje 39 krów przeciętnie na jedną ocenianą oborę. Nowych obór w 2018 roku pod ocenę przyjęto 856. W ciągu ostatnich 13 lat wielkość obory ocenianej wzrosła o 11 krów; z 28 do 39. Struktura pogłowia populacji ocenianej w Polsce jest mocno zróżnicowana, mamy do czynienia z wartościami od niespełna 17 krów na oborę w województwie małopolskim do 81,8 krów w województwie lubuskim.

Fotolia 87001051 Salers 320x200Na rynku wołowiny utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu stycznia 2019 r., tak jak dotychczas, najniższe ceny skupu notowano w regionie północnym (5,86 zł/kg), a najwyższe w regionie południowym (6,73 zł/kg).

Ćwierci z krów i byków były najtańsze w regionie centralnym i wynosiły odpowiednio 10 934 i 13 636 zł/t, natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat i krów były najwyższe w regionie północnym i wynosiły odpowiednio 14 152 i 11 170 zł/t.

Przeciętne ceny tusz w Polsce są niższe niż ich średnia cena w UE. W okresie 14.01-20.01.2019 r. przeciętna cena tusz kategorii A/C/Z1 klasy R32 była w Polsce o ok. 12% niższa

niż średnio w UE (375,22 EUR/dt) i wyniosła 330,87 EUR/dt.

Tusze kategorii A/C/Z klasy R3 były droższe niż w Polsce również u naszych głównych odbiorców mięsa wołowego tj. we Włoszech (o 19%), Niemczech (o 13%), Hiszpanii (o 14%),

Holandii (o 7%) i Francji (o 5%).

Źródło: rynek rolny

Fotolia 50334217 Subscription Monthly XL 320x200Skup mleka

Skup mleka w grudniu 2018 r. wyniósł 959,5 mln l. W porównaniu z listopadem odnotowano wzrost o 6,8%, natomiast w porównaniu z grudniem 2017 r. nastąpił wzrost o 3%.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku do podmiotów skupowych trafiło 11 577,30 mln l. Jest to o 2,5% więcej niż w roku 2017.

 

 

W okresie styczeń – grudzień 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

 • warmińsko-mazurskiego (598,3mln l),
 • mazowieckiego (388,9mln l),
 • kujawsko-pomorskiego (299 mln l) oraz
 • wielkopolskiego (286,9mln l).
 • Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (1621,0 mln l)

Fotolia 55378141 Subscription Monthly XXL 320x200Główny Lekarz Weterynarii przedstawił komunikat w związku z materiałem telewizji TVN z dnia 26 stycznia 2019 r. pod tytułem „Nielegalny proceder w mazowieckiej ubojni. Handel chorymi i martwymi krowami”, w którym dziennikarze ujawnili szokującą prawdę o obrocie mięsem chorych krów, które było uznawane za „zdrowe”.

 

Główny Lekarz Weterynarii przypomina w nim, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności oraz zachowanie warunków humanitarnego uboju zwierząt należy do obowiązków przedsiębiorstwa sektora spożywczego. W ramach obowiązku zapewnienia dobrostanu zwierząt w czasie uboju, od 1 stycznia 2013 r. w każdej rzeźni działającej w UE funkcjonuje stanowisko pełnomocnika do spraw dobrostanu zwierząt, do którego podstawowych obowiązków należy nadzór nad przestrzeganiem zasad humanitarnego uśmiercania zwierząt. 

Fotolia 120733135 Subscription Monthly XL 320x200Niebawem zakończą się prace nad przystosowaniem programu do kojarzeń „DoKo” do pracy w stadach bydła simentalskiego. Jak podaje PFHBiPM - prace przebiegają wielotorowo. Między innymi należy dostosować system wprowadzania danych o wartościach hodowlanych, który różni się od stosowanego w rasie PHF, ponieważ protokół oceny typu i budowy dla rasy SM zawiera dodatkowe cechy – np. umięśnienie. Dużą trudnością jest też skonstruowanie równań konwersji dla obliczania wartości hodowlanych cech podlegających doskonaleniu rozpłodników z innych krajów, których nasienie oferowane jest w Polsce. W chwili obecnej większość problemów została pokonana, aczkolwiek na rozwiązanie czeka jeszcze kilka kwestii dotyczących cech, które mają niską korelację pomiędzy populacjami polską i austriacko-niemiecką np. płodność czy długowieczność.

PFotolia 178357493 Subscription Monthly XL 320x200rojekt „CGen korekcja” prowadzony przez Centrum Genetyczne PFHBiPM wszedł w kolejną fazę realizacji.

Dzięki zebraniu odpowiedniej ilości danych możliwe było przeprowadzenie wspólnie z UP w Poznaniu analiz genetycznych. W pierwszej kolejności przedmiotem prac stało się najpowszechniejsze schorzenie racic, które dotyka około 20% polskich krów, czyli dermatitis digitalis (DD). Opracowano model do oceny wartości hodowlanej odporności na tą jednostkę chorobową. Następnie oszacowano odziedziczalność tej cechy na poziomie 0,11. Jest to wartość porównywalna do wyników osiąganych w innych krajach o rozwiniętej hodowli bydła mlecznego i świadczy o dobrej jakości danych zbieranych w Polsce.

Uzyskane wyniki przybliżają do momentu, w którym mozliwe będzie wdrożenie rutynowej oceny wartości hodowlanej dla cech zdrowotności racic. Kolejnym krokiem na tej drodze będzie wykonanie takich analiz dla innych schorzeń oraz poznanie ich wzajemnych powiązań. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie indeksu selekcyjnego dla zdrowia racic.

PFHBiPM przypomina, że ilość i jakość danych jest kluczowa dla skuteczności selekcji, ponadto ważne jest bieżące ich gromadzenie, tak aby dobrze odnosiły się do doskonalonej populacji. Dlatego zachęcają wszystkich hodowców do przyłączania się do projektu „CGen korekcja”. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cgen.pl/korekcja/.

Źródło: PFHBiPM

073W ślad za indeksem PFSM dla buhajów, w  Instytucie Zootechniki-PIB opracowano i wdrożono ogólny indeks selekcyjny PFSM dla krów rasy simentalskiej (Produkcja i Funkcjonalność dla rasy simentalskiej). Podstawowym celem pracy hodowlanej nad dwukierunkowo użytkowaną rasą simentalską jest utrzymanie zrównoważonego postępu zarówno w produkcji mleka jak i mięsa. W związku z tym w indeksie PFSM uwzględnia się  wartości hodowlane dla umięśnienia (ocena opisowa) oraz umięśnienia przodu i umięśnienia zadu (ocena liniowa). Formuła indeksu PFSM dla krów obejmuje cechy i podindeksy uzgodnione z Polskim Związkiem Hodowców Bydła Simentalskiego jak w przypadku indeksu PFSM buhajów.

PFSM=0,40*PI_PROD+0,35*PI_POKR+0,10*PI_PŁOD+0,08*WH_KSOM+0,07*WH_DŁUG

gdzie:

 • PI_PROD – podindeks produkcyjny,
 • PI_POKR – podindeks pokrojowy,
 • PI_PŁOD – podindeks płodności,
 • WH_KSOM – wartość hodowlana dla zawartości komórek somatycznych,

WH_DŁUG – wartość hodowlana dla długowieczności

źródło: IZ-PIB Balice

f t g