Copyright 2020

Hodowca Bydła

Fotolia 50334217 Subscription Monthly XL 320x200Od początku roku na rynku mleka utrzymywały się tendencje spadkowe, które zostały delikatnie zahamowane w lipcu. Według danych GUS we wrześniu 2018 br. średnia cena mleka w skupie wynosiła 132,77 zł/hl i była o 2,3% wyższa niż w sierpniu, ale o 8,4% niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. Od stycznia do września 2018 roku średnia cena mleka wyniosła 132,59 zł/hl i była niższa o 1,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.

We wrześniu 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

  • łódzkiego – 120,21 zł/hl,
  • małopolskiego – 121,98 zł/hl,
  • świętokrzyskiego – 123,14 zł/hl.

Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

  • podlaskim – 137,93 zł/hl,
  • warmińsko-mazurskim – 136,30 zł/hl
  • opolskim – 135,16 zł/hl.

KoFotolia 13227118 Subscription Monthly L 320x200misja Europejska podjęła decyzję umożliwiającą rolnikom uzyskanie pełnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta drapieżne będące pod ochroną prawną, w państwach w których istnieje taka konieczność.

Rolnicy otrzymają również całkowity zwrot kosztów za poniesione inwestycje, zrealizowane w celu ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami np. montaż ogrodzeń elektrycznych, czy zakup psów stróżujących. Decyzja KE ma na celu zwiększenie wsparcia dla rolników prowadzących gospodarstwa na terenach, gdzie występują duże drapieżniki.

Do tej pory można było uzyskać od państwa jedynie 80% zwrotu za inwestycje. KE podjęła decyzję o 100% zwrocie inwestycji kosztów pośrednich, a do nich zalicza się: koszty weterynaryjne wynikające z leczenia rannych na skutek ataków zwierząt oraz koszty pracy związane z poszukiwaniem zaginionych zwierząt hodowlanych w następstwie ataku drapieżnika objetego ochroną. 

Zasady pomocy państwa dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone przez chronione zwierzęta są określone w wytycznych Unii Europejskiej dotyczących pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: cenyrolnicze.pl

Fotolia 30248817 Subscription Monthly XXL 800x600Na prośbę GIW wojewódzcy lekarze weterynarii prowadzą konsultacje wśród hodowców i producentów trzody chlewnej w sprawie urzędowego uwolnienia kolejnych regionów Polski od choroby Aujeszkyego. Celem tych konsultacji jest poznanie stanowiska sektora w związku ze spodziewanymi utrudnieniami w przemieszczaniu świń między regionami o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do tej choroby.

Wyniki konsultacji będą w dużej mierze brane pod uwagę przy podejmowaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii decyzji o ewentualnym zgłoszeniu kolejnych regionów Polski do Komisji Europejskiej - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska wymaga, zgodnie z decyzją KE 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego, aby świnie przywożone na jej terytorium posiadały potwierdzone urzędowo dodatkowe gwarancje weterynaryjne z kraju eksportującego w odniesieniu do tej choroby. Zdaniem MRiRW nie ma zatem konieczności dodatkowego badania przywożonych zwierząt, gdyż są one badane w państwie pochodzenia.

Fotolia 50334217 Subscription Monthly XL 320x200

 

Według danych GUS, cena skupu mleka we wrześniu 2018 r. wyniosła przeciętnie 132,77 zł/hl. Nastąpił wzrost o 2,3% w porównaniu do cen oferowanych przez mleczarnie w miesiącu poprzednim. Ceny oferowane rolnikom we wrześniu br. były jednak aż o 8,4% niższe niż w okresie analogicznym w 2017 r.

 

 

 

Najwyższą cenę wypłacały mleczarnie w województwach:
• Podlaskim – 137,93 zł/hl
• Warmińsko - mazurskim – 136,30 zł/hl
• Opolskim – 135,16 zł/hl

Najniższe stawki otrzymali rolnicy w województwach:
• Łódzkim – 120,21 zł/hl
• Małopolskim – 121,98 zł/hl
• Świętokrzyskim – 123,14 zł/hl

Wbrew ciągłym obniżkom cen mleka na światowym rynku - w Polsce utrzymuje się jesienna tendencja wzrostowa, powtarzająca się już od kilku lat.

Źródło: GUS

Fotolia 130706124 Subscription Monthly XXL 320x200Według danych GUS, przeciętna cena skupu mleka w Polsce w sierpniu 2018 r. wyniosła 129,83 zł/hl. Jest to o 0,4% więcej od cen oferowanych przez mleczarnie w lipcu 2018 r. oraz o 7.1% mniej niż w  okresie analogicznym w 2017 r.

 Najwyższe stawki wypłacano w województwach:
• Podlaskim – 136,33 zł/hl
• Warmińsko - mazurskim – 133,32 zł/hl
• Dolnośląskim – 132,15 zł/hl

Najniższe ceny oferowano w województwach:
• Łódzkim – 115,65 zł/hl
• Świętokrzyskim – 121,28 zł/hl
• Małopolskim – 121,79 zł/hl

Na krajowym rynku mleka powinna utrzymać się w najbliższym czasie tendencja wzrostowa. Deficyt pasz objętościowych spowodowany suszą doprowadzi do zmniejszenia ilości produkowanego mleka, co z kolei powinno wymusić na mleczarniach podniesienie cen skupu.

Źródło: GUS

Fotolia 34156347 Subscription Monthly XXL 320x200W związku z wiadomościami, że z powodu suszy w Polsce pojawiły się poważne kłopoty hodowców bydła z brakiem pasz objętościowych, otrzymaliśmy oferty z Węgier - takimi słowami zwrócił się Gábor Kónya sekretarz ds. ekonomicznych Ambasady Węgier do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Ambasada Węgier poinformowała, że istnieją możliwości dostarczenia na nasz rynek: siana z łąki, siana z lucerny, pelet z lucerny, kukurydzę w belach oraz w peletach, pelet z kukurydzy, kiszonkę z kukurydzy i lucerny, trawy w belach na mokro opakowane w folii, kukurydzę oraz pszenicę paszową.

Gábor Kónya, (sekretarz ds. ekonomicznych Ambasady Węgier) zwrócił się do PFHBiPM z uprzejmą prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktów z firmami potrzebującymi uzupełnienia zapasów pasz oraz takimi, które zajmują się zaopatrywaniem hodowców w pasze objętościowe, a także w  znalezieniu innych możliwości poinformowania o tej ofercie hodowców. 

Zainteresowani proszeni są o bezpośredni kontakt z Ambasadą Węgier lub z jej sekretarzem ds. ekonomicznych.

Źródło: pfhb.pl

Fotolia 130706124 Subscription Monthly XXL 320x200Odnotowano pierwszą w tym roku podwyżkę przeciętnej ceny mleka. Według danych opublikowanych przez GUS - średnia cena skupu mleka w Polsce w lipcu 2018 r. wyniosła 129,38 zł/hl (1,29 zł/l). W porównaniu do czerwca 2018 roku (128,52 zł/hl) ceny oferowane producentom przez jednostki skupujące wzrosły o 0,67 % oraz były o 4,13 % niższe od tych, wypłacanych rolnikom w analogicznym okresie w 2017 roku (146,66 zł/hl).

 

 

Najwyższe stawki otrzymali producenci w województwach:
• Podlaskim – 135,99 zł/hl
• Warmińsko - Mazurskim – 133,82 zł/hl
• Dolnośląskim – 130,58 zł/hl

Najniższe ceny odnotowano w województwach:
• Łódzkim – 115,76 zł/hl
• Świętokrzyskim – 121,46 zł/hl
• Małopolskim – 121,47 zł/hl

W związku z tegoroczną suszą można spodziewać się kolejnych podwyżek cen mleka w skupach. Mniejsza dostepność pasz oraz spowodowana tą sytuacją redukcja stad, doprowadzi do zmniejszenia ilości sprzedawanego mleka, co z kolei wymusi na mleczarniach podwyższenie oferowanych rolnikom cen.

Źródło: GUS

Fotolia 64224019 Subscription Monthly XL 320x200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W okresie styczeń-czerwiec 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw:
  • warmińsko-mazurskiego (295,0 mln l), 
  • mazowieckiego (208,1 mln l),
  • wielkopolskiego (156,5 mln l) oraz
  • kujawsko-pomorskiego (143,1 mln l).

 

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 800,8mln l.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ilości skupionego mleka w poszczególnych województwach w okresie I-VI 2018r. w tys. litrów.

 
Bez nazwy
Źródło: pfhb

Fotolia 112461355 Subscription Monthly XXL 320x200Pierwsza pływająca farma mleczna zostanie uruchomiona pod koniec tego roku w porcie w Rotterdamie.

Na specjalnej betonowej platformie znajdzie się, jak wskazano, łąka, obora, pomieszczenie do przetwarzania mleka i utylizacji odpadów, a także sklep i centrum dla zwiedzających. Gospodarstwo na wodzie ma pomieścić 40 krów rasy Meuse-Rhine-Issel, które, według szacunków, dadzą 800 litrów mleka dziennie. Farma ma być w pełni zautomatyzowana - krowy będą doić i karmić roboty. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości wyżywienia rosnącej populacji miast. Szacuje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie wzrośnie do 9,8 mld, z czego 70% ma mieszkać w miastach (w porównaniu z 55% obecnie). Gospodarstwo na wodzie w rotterdamskim Merwehaven, powstaje przy udziale holenderskiej firmy Beladon działającej w branży nieruchomości.

Źródło: PAP

Fotolia 63518563 Subscription Monthly XXL 320x200Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o rynku mleka. Zakłada ona, że wymierzenie kary za nieprzekazanie informacji o ilości skupowanego mleka będzie zadaniem KOWR, a nie jak do tej pory - ARiMR.

W głosowaniu wzięło udział 88 senatorów - 86 było za, od głosu wstrzymało się 2 senatorów. Zmiany w ustawie mają charakter porządkujący. Dotyczą podziału kompetencji pomiędzy dwiema jednostkami, zajmującymi się rynkiem mleka: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Ustawa znosi podział kompetencji pomiędzy KOWR a ARiMR w zakresie przekazywania przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupowanego mleka. Obecnie informacja trafia do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR, natomiast kary wynikające z tytułu nieprzekazania takiej informacji są wymierzane przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR. Według nowych przepisów, kary za brak informacji będą wymierzali dyrektorzy KOWR.

Kolejna zmiana w przepisach dotyczy opracowywania wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów. Obecnie robi to KOWR, a zadanie przejmie - ARiMR. Świadectwa będą dostępne na stronach internetowych obu jednostek.

W znowelizowanej ustawie doprecyzowane zostały również właściwości miejscowych organów do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i zrzeszeń, uznanych organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących mleko, przez wskazanie, że są to organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę kontrolowanego podmiotu.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Źródło: PAP

f t g