• 1

 • 2

 • 3

 • 4

Copyright 2020

Hodowca Bydła

Fotolia 60746090 Subscription Monthly XL 320x200Podczas wtorkowej konferencji prasowej, Wiktor Szmulewicz - prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował, że z powodu suszy zabraknie w tym roku pasz objętościowych dla bydła. Zaznaczył, że hodowcy bydła poniosą straty i powinni otrzymać pomoc. Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM zauważył, że część rolników w ogóle nie składa wniosków o szacowanie suszy uważając, że ich straty nie osiągną wymaganych 30 % produkcji i nie będzie im przysługiwała pomoc.

 

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele hodowców bydła i producentów mleka reprezentujący Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM) oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM).

Według szefa FHBiPM, Leszka Hądzlika gospodarstwa prowadzące chów zwierząt nie są zazwyczaj w stanie wykazać dostatecznie dużych strat, aby uzyskać wsparcie ze strony państwa.

Izby Rolnicze i organizacje hodowców bydła zaapelowały, by mimo to rolnicy składali wnioski suszowe. Szacowanie strat powinno nastąpić jak najszybciej. Ponadto rolnicy, u który straty będą niższe niż 30 % mogą starać się o kredyty klęskowe.

Kolejnym istotnym problemem dla hodowców bydła jest brak paszy objętościowej, która stanowi podstawę żywienia bydła mięsnego. Zdaniem prezesa PZHiPBM w tym roku zabraknie ok. 40-50 proc. takich pasz, a ich zakup w przypadku hodowli bydła mięsnego jest nieopłacalny. Spowoduje to konieczność zmniejszenia stada.

Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że po oszacowaniu strat rolnicy otrzymają pomoc w formie dopłaty do hektara. Od skali strat będzie zależała wysokość pomocy.

Hodowcy bydła z kolei apelują, by pomoc przyznawana była nie tylko do ziemi, co ma uzasadnienie w przypadku produkcji roślinnej, ale także do sztuki zwierząt.

Źródło: PAP

Fotolia 65182893 Subscription Monthly L 320x200Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba krów ocenianych w Polsce wynosiła 22531 szt. Odnotowano spadek liczby krów o 4,51 % w porównaniu do roku 2015. Zanotowano również spadek o 4,12 % liczby gospodarstw będących pod cenąwartości użytkowej. Zmniejszyła się średnia liczba krów w stadzie o 2,46 % i liczba stad o 2,10%.
Nadal tak jak w roku 2015 dominującą rasą bydła mięsnego w Polsce była rasa Limousine, następne miejsca zajmują: Charolaise, Hereford, Simentaler mięsny oraz Angus czerwony i czarny. Różnorodność ras mięsnych o zróżnicowanych wymaganiach środowiskowych pozwala hodowcom na wybór rasy, która będzie mogła być utrzymywana w optymalnych dla siebie warunkach. Pozwala to również na zachowanie dobrostanu zwierząt w różnych regionach kraju.
 
Zainteresowanie hodowców różnymi rasami bydła mięsnego zaowocowało tym, że obecnie w Polsce prowadzone są księgi hodowlane i ocena wartości użytkowej dla 15 ras bydła mięsnego:
 • Angus – w dwóch odmianach barwnych: Angus czarny (AN) i Angus czerwony (AR)
 • Blonde d’Aquitaine (BD)
 • Belgian Blue (BB)
 • Charolaise (CH)
 • Galloway (GA)
 • Hereford (HH)
 • Highland (HI)
 • Limousine (LM)
 • Marchigiana (MR)
 • Piemontese (PI)
 • Simentaler mięsny (SM)
 • Salers (SL)
 • Uckermärker (UK)
 • Wagyu (WA)
 • Welsh Black (WB)

Żródło: PZHIPBM

Fotolia 82544994 Subscription Monthly XXL 320x200Program dla sektora hodowli i produkcji bydła mięsnego "Polska Wołowina 2022" była głównym tematem konferencji z 30.06. która odbyła się podczas 41. Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych Agro-Tech w Minikowie. Głównym celem staretegii jest rozwój polskiego sektora wołowiny.

Podczas spotkania ekspercji z branży rozmawiali o tematach i kierunkach, którymi powinni się zając w ramach w/w projektu m.in o ocenie tusz wołowych w systemie EUROP, jej rozpowszechnieniu i zmechanizowaniu. Kolejnym poruszonym tematem była ekonomika opasu bydła mięsnego i rozwój polskiej hodowli bydła mięsnego.

Konferencję "Polska Wołowina 2022" zorganizowały K-PODR oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego i Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Jak wygląda produkcja wołowiny w Polsce?

Wołowina w naszym kraju produkowana jest głównie w oparciu o brakowane bydło mleczne, co bezpośrednio przekłada się na jakość mięsa. Bydło czystorasowe oraz mieszańce (powstające wskutek krycia krów mlecznych buhajami ras mięsnych) wykorzystywane jest do produkcji wołowiny znacznie rzadziej. Najczęściej jest to mięso pochodzące od importowanych sztuk opasanych później w naszym kraju. Przyczyną jest brak dobrej genetyki do produkcji opasów.

Według szacunków ARiMR pogłowie krów mięsnych czystorasowych wynosi w Polsce zaledwie 24 tys. sztuk. Dla porównania - pogłowie mieszańców wynosi 170 tys. a krów mlecznych - 2,1 mln sztuk.

Źródło: ARiMR, Konferencja Polska Wołowina 2022

 

Fotolia 130706124 Subscription Monthly XXL 320x200Na krajowym rynku mleka utrzymuje się tendencja spadkowa. Według danych zebranych przez GUS, średnia cena skupu mleka w maju 2018 r. wyniosła 129,20 zł/hl. Jest to o 2,2% mniej w porównaniu do kwietnia 2018 r. oraz o 1,8% mniej niż w okresie analogicznym 2017 r.

Najwyższe ceny odnotowano w województwach:
• Podlaskim – 137,94 zł/hl
• Warmińsko - mazurskim – 134,91 zł/hl
• Lubuskim – 132,00 zł/hl

Najnmniej wypłacano rolnikom w województwach:
• Łódzkim – 115,60 zł/hl
• Świętokrzyskim – 120,12 zł/hl
• Małopolskim – 121,77 zł/hl

Na krajowym i światowym rynku mleka, wciąż nie widać obiecywanej przez analityków poprawy.

Źródło: GUS

Fotolia 169976760 Subscription Monthly XXL 320x200W minionym tygodniu w Hotelu Żubrówka w Białowieży odbyło się jubileuszowe, dziesiąte Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Mleka. Działalność Izby oraz sytuację w branży mleczarskiej podsumowali prezes zarządu – Edmund Borawski oraz dyrektor Biura PIM – Agnieszka Maliszewska. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2017. Udzielono również absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Mleka oraz przyjęto plan działania i plan finansowy na bieżący rok. Omówione zostały także kwestie znakowania produktów jako wolnych bez GMO, wejścia na chiński rynek mleczarski oraz wszelkich wyzwań stojących przed polską branżą mleczarską.

Dzięki kamponiom prowadzonym przez PIM nastąpił wzrost konsumpcji mleka na osobę. Nadal realizowane są dwie duże kampanie skierowane do dzieci. PIM skupia się również na promocji polskich produktów, publikuje raporty z analiz rynku mleka, współpracuje aktywnie z międzynarodowymi organizacjami branży mleczarskiej tj. European Dairy Association czy International Dairy Federation (FIL/IDF), a także prowadzi wiele innych działań, mających na celu wzrost spożycia mleka w Polsce, a także promowania polskich producentów i przetwórców mleka w kraju, jak i za granicą. Wiele działań PIM jest możliwych, dzięki wsparciu z Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: izbamleka.pl

Fotolia 73620705 Subscription Monthly XXL 320x200W Ministerstwie Rolictwa i Rozwoju Wsi spotkali się wczoraj współautorzy strategi Polska wołowina 2022. Wśród zebranych znaleźli się producenci, doradcy, naukowcy oraz przedstawiciele MRiRW. Zgromadzonych gości powitał minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Głównym tematem rozmów była poprawa sytuacji sektora polskiej wołowiny. Przede wszystkim skupiono się producentach żywca wołowego (wyższe dochody, zmiejszenie kosztów produkcji, poprawa jakości mięsa i możliwość rozwoju).

Prezes PZHiPBM Jacek Zarzecki podkreslił konieczność poprawy genetyki w stadach, co wpłynie znacząco na wzrost dostępnych rynków zbytu. Ważnym elementem jest również, plan modyfikacji systemu płatności bezpośrednich, mający na celu wsparcie krów mamek.

Z kolei Zygmunt Jodko, prezes zarządu Agro Bieganów zwrócił uwagę na brak kalkulacji kosztów przez polskich hodowców. Jest to poważny problem, gdyż nie wiedząc jakie ponosimy koszty produkcji, nie możemy ich zmniejszyć. Planowane są spotkania informacyjne w tym zakresie połączone z profesjonalnym doradztwem. 

Kolejnym ważnym punktem rozmów była poprawa jakości użytków zielonych oraz wykorzystanie potencjału pastwisk i łąk w celu obniżenia kosztów żywienia zwierząt.

Wiesław Różański, prezes UPEMI uważa, że sprzedaż elementów tuszy zamiast całych półtusz mogłaby przyczynić się do wzrostu cen mięsa. Zaznaczył również konieczność wprowadzenia innowacyjności linni rozbioru i zwiększenia trawłości mięsa wołowego oraz okresu jego przydatności do spożycia.

Finansowanie przedsięwzięć w ramach Polska wołowina 2022 odbędzie się ze środków unijnych, własnych i krajowych. Eksperci przewidują 10 lat korzyści dla całego sektora wołowiny.

 

 

Fotolia 505076 Subscription Monthly XL 320x200Instytut Zootechniki PIB w Balicach przedstawił pierwszą ocenę wartości hodowlanej buhajów w 2018 roku. Do oceny wykorzystano bazę referencyjną udostępnioną przez EuroGenomics, co zapewniło wysoką precyzję obliczanych wartości hodowlanych. Analizie poddano 1256 szt. buhajów (buhaje ocenione genomowo w liczbie 628 szt. i buhaje ocenione konwencjonalnie - również 628 szt.). Oceniane zwierzęta zarejestrowane są w systemie teleinformatycznym SYMLEK i wpisane do polskich ksiąg hodowlanych. Buhaje poddane ocenie wartości hodowlanej należą głównie do 4 firm inseminacyjnych realizujących programy oceny i selekcji buhajów w Polsce. Jedynie 101 buhajów w chwili publikacji oceny było własnością hodowców (na potrzeby realizacji tych programów zostały poddane wycenie genomowej).
PFHBiPM podaje, że liczba buhajów z oceną wartości hodowlanej na podstawie genomu jesto obecnie niższa w porównaniu do poprzedniej wyceny (678 buhajów), oraz dużo niższa niż w wycenie sierpniowej 2017 roku (974 buhaje).

Liderem aktualnego rankingu jest buhaj o imieniu MOON, pochodzący z francuskiej hodowli, i należący do WCHiRZ w Poznaniu. W poprzednim sezonie pierwsze miejsce zajął, pochodzący z polskiej hodowli buhaj ARTUS (należący do SHiUZ w Bydgoszczy), który w obecnym rankingu znalazł się na miejscu 4.

Najnowsze wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów są dostepne na stronie internetowej Centrum Genetycznego PFHBiPM.

 

Źródło: PFHBiPM

Fotolia 91073555 Subscription Monthly XL 320x200W Hesji w Waldeck - Frankenberg w Rotenburgu stwierdzono 12 przypadków zakaźnej opryszczki bydła (BHV1). Zakażone bydło rasy Angus poddano natychmiast ubojowi. Chorobę wykryto podczas rutynowej kontroli, zwierzęta nie miały żadnych zewnętrzych oznak wskazujących na stan chorobowy. Gospodarstwa w Hesji zostały poinformowane o konieczności zaostrzenia środków bezpieczeństwa.

Herpeswirus bydlęcy typu 1 (BHV1) jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową. U chorych zwierząt najczęściej obserwuje się nieżyt nosa i zapalenie tchawicy. Dla ludzi wirus nie jest niebezpieczny.

Fotolia 30260570 Subscription Monthly XL 320x200

Według danych GUS w kwietniu br. dostawcy otrzymali w skupie 132,17 zł/hl mleka. Jest to kwota o 1,5% niższa niż w marcu (134,96 zł/hl). Tendencja spadkowa utrzymuje się nieprzerwanie od grudnia 2017.W kwietniu 2018 r. najwyższe ceny skupu mleka odnotowano w województwach:

 • podlaskie – 140,43 zł/100 l,
 • warmińsko-mazurskie – 138,31 zł/100 l,
 • lubuskie – 134,03 zł/100 l.

Z kolei najmniej otrzymali dostawcy z województw:

 • łódzkie – 118,83 zł/100 l,
 • świętokrzyskie – 121,44 zł/100 l,
 • małopolskie – 123,04 zł/100 l.

Prognozy przewidują, że tendencja spadkowa utrzyma się również w II połowie 2018 roku.

 Żródło: GUS

Fotolia 116529368 Subscription Monthly XXL 320x200W tym tygodniu w życie wchodzi zmiana w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Dla przepomnienia najważniejsze zmiany: od teraz to dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzać kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez podmioty skupujące. Ponadto, właściwe organy KOWR będą nakładać kary pieniężne za niepoinformowanie dyrektora generelnego o zaprzestaniu skupu mleka przez podmioty skupujące surowiec. Do tej pory nakładanie kar było kompetencją ARiMR.

Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmie opracowywanie wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów (informacje będą udostępniane na stronach internetowych KOWR i ARMiR). Ponadto, nastąpi zamiana numeru w centralnym rejestrze przedsiębiorców na numer w ewidencji producentów w/w wnioskach.

 

Źródło: MRiRW

f t g