Copyright 2020

Hodowca Bydła

Fotolia 130706124 Subscription Monthly XXL 320x200Odnotowano pierwszą w tym roku podwyżkę przeciętnej ceny mleka. Według danych opublikowanych przez GUS - średnia cena skupu mleka w Polsce w lipcu 2018 r. wyniosła 129,38 zł/hl (1,29 zł/l). W porównaniu do czerwca 2018 roku (128,52 zł/hl) ceny oferowane producentom przez jednostki skupujące wzrosły o 0,67 % oraz były o 4,13 % niższe od tych, wypłacanych rolnikom w analogicznym okresie w 2017 roku (146,66 zł/hl).

 

 

Najwyższe stawki otrzymali producenci w województwach:
• Podlaskim – 135,99 zł/hl
• Warmińsko - Mazurskim – 133,82 zł/hl
• Dolnośląskim – 130,58 zł/hl

Najniższe ceny odnotowano w województwach:
• Łódzkim – 115,76 zł/hl
• Świętokrzyskim – 121,46 zł/hl
• Małopolskim – 121,47 zł/hl

W związku z tegoroczną suszą można spodziewać się kolejnych podwyżek cen mleka w skupach. Mniejsza dostepność pasz oraz spowodowana tą sytuacją redukcja stad, doprowadzi do zmniejszenia ilości sprzedawanego mleka, co z kolei wymusi na mleczarniach podwyższenie oferowanych rolnikom cen.

Źródło: GUS

Fotolia 64224019 Subscription Monthly XL 320x200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W okresie styczeń-czerwiec 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw:
 • warmińsko-mazurskiego (295,0 mln l), 
 • mazowieckiego (208,1 mln l),
 • wielkopolskiego (156,5 mln l) oraz
 • kujawsko-pomorskiego (143,1 mln l).

 

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 800,8mln l.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ilości skupionego mleka w poszczególnych województwach w okresie I-VI 2018r. w tys. litrów.

 
Bez nazwy
Źródło: pfhb

Fotolia 112461355 Subscription Monthly XXL 320x200Pierwsza pływająca farma mleczna zostanie uruchomiona pod koniec tego roku w porcie w Rotterdamie.

Na specjalnej betonowej platformie znajdzie się, jak wskazano, łąka, obora, pomieszczenie do przetwarzania mleka i utylizacji odpadów, a także sklep i centrum dla zwiedzających. Gospodarstwo na wodzie ma pomieścić 40 krów rasy Meuse-Rhine-Issel, które, według szacunków, dadzą 800 litrów mleka dziennie. Farma ma być w pełni zautomatyzowana - krowy będą doić i karmić roboty. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości wyżywienia rosnącej populacji miast. Szacuje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie wzrośnie do 9,8 mld, z czego 70% ma mieszkać w miastach (w porównaniu z 55% obecnie). Gospodarstwo na wodzie w rotterdamskim Merwehaven, powstaje przy udziale holenderskiej firmy Beladon działającej w branży nieruchomości.

Źródło: PAP

Fotolia 63518563 Subscription Monthly XXL 320x200Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o rynku mleka. Zakłada ona, że wymierzenie kary za nieprzekazanie informacji o ilości skupowanego mleka będzie zadaniem KOWR, a nie jak do tej pory - ARiMR.

W głosowaniu wzięło udział 88 senatorów - 86 było za, od głosu wstrzymało się 2 senatorów. Zmiany w ustawie mają charakter porządkujący. Dotyczą podziału kompetencji pomiędzy dwiema jednostkami, zajmującymi się rynkiem mleka: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Ustawa znosi podział kompetencji pomiędzy KOWR a ARiMR w zakresie przekazywania przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupowanego mleka. Obecnie informacja trafia do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR, natomiast kary wynikające z tytułu nieprzekazania takiej informacji są wymierzane przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR. Według nowych przepisów, kary za brak informacji będą wymierzali dyrektorzy KOWR.

Kolejna zmiana w przepisach dotyczy opracowywania wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów. Obecnie robi to KOWR, a zadanie przejmie - ARiMR. Świadectwa będą dostępne na stronach internetowych obu jednostek.

W znowelizowanej ustawie doprecyzowane zostały również właściwości miejscowych organów do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i zrzeszeń, uznanych organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących mleko, przez wskazanie, że są to organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę kontrolowanego podmiotu.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Źródło: PAP

Fotolia 156251246 Subscription Monthly XXL 320x200Według danych GUS cena skupu mleka była w czerwcu o 0,5% niższa niż w maju. Hodowcy otrzymywali przeciętnie 1,28 zł/litr. W porównaniu do czerwca 2017 roku odnotowano obniżkę o 3,4%. 

 

 

 

W czerwcu br. najwięcej za litr mleka otrzymali hodowcy z województw:

 • Podlaskie - 1,36 zł/l
 • Podkarpackie - 1,32 zł/l
 • Lubuskie - 1,30 zł/l

Najmniej za litr mleka płacono w województwach:

 • Łódzkie - 1,15 zł/l
 • Świętokrzyskie - 1,21 zł/l
 • Małopolskie - 1,22 zł/l

 

W UE cena mleka w czerwcu była o 0,75 % wyższa niż w maju i wynosiła 1,39 zł/kg.

 

Źródło: GUS

 

Fotolia 60746090 Subscription Monthly XL 320x200Podczas wtorkowej konferencji prasowej, Wiktor Szmulewicz - prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował, że z powodu suszy zabraknie w tym roku pasz objętościowych dla bydła. Zaznaczył, że hodowcy bydła poniosą straty i powinni otrzymać pomoc. Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM zauważył, że część rolników w ogóle nie składa wniosków o szacowanie suszy uważając, że ich straty nie osiągną wymaganych 30 % produkcji i nie będzie im przysługiwała pomoc.

 

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele hodowców bydła i producentów mleka reprezentujący Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM) oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM).

Według szefa FHBiPM, Leszka Hądzlika gospodarstwa prowadzące chów zwierząt nie są zazwyczaj w stanie wykazać dostatecznie dużych strat, aby uzyskać wsparcie ze strony państwa.

Izby Rolnicze i organizacje hodowców bydła zaapelowały, by mimo to rolnicy składali wnioski suszowe. Szacowanie strat powinno nastąpić jak najszybciej. Ponadto rolnicy, u który straty będą niższe niż 30 % mogą starać się o kredyty klęskowe.

Kolejnym istotnym problemem dla hodowców bydła jest brak paszy objętościowej, która stanowi podstawę żywienia bydła mięsnego. Zdaniem prezesa PZHiPBM w tym roku zabraknie ok. 40-50 proc. takich pasz, a ich zakup w przypadku hodowli bydła mięsnego jest nieopłacalny. Spowoduje to konieczność zmniejszenia stada.

Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że po oszacowaniu strat rolnicy otrzymają pomoc w formie dopłaty do hektara. Od skali strat będzie zależała wysokość pomocy.

Hodowcy bydła z kolei apelują, by pomoc przyznawana była nie tylko do ziemi, co ma uzasadnienie w przypadku produkcji roślinnej, ale także do sztuki zwierząt.

Źródło: PAP

Fotolia 65182893 Subscription Monthly L 320x200Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba krów ocenianych w Polsce wynosiła 22531 szt. Odnotowano spadek liczby krów o 4,51 % w porównaniu do roku 2015. Zanotowano również spadek o 4,12 % liczby gospodarstw będących pod cenąwartości użytkowej. Zmniejszyła się średnia liczba krów w stadzie o 2,46 % i liczba stad o 2,10%.
Nadal tak jak w roku 2015 dominującą rasą bydła mięsnego w Polsce była rasa Limousine, następne miejsca zajmują: Charolaise, Hereford, Simentaler mięsny oraz Angus czerwony i czarny. Różnorodność ras mięsnych o zróżnicowanych wymaganiach środowiskowych pozwala hodowcom na wybór rasy, która będzie mogła być utrzymywana w optymalnych dla siebie warunkach. Pozwala to również na zachowanie dobrostanu zwierząt w różnych regionach kraju.
 
Zainteresowanie hodowców różnymi rasami bydła mięsnego zaowocowało tym, że obecnie w Polsce prowadzone są księgi hodowlane i ocena wartości użytkowej dla 15 ras bydła mięsnego:
 • Angus – w dwóch odmianach barwnych: Angus czarny (AN) i Angus czerwony (AR)
 • Blonde d’Aquitaine (BD)
 • Belgian Blue (BB)
 • Charolaise (CH)
 • Galloway (GA)
 • Hereford (HH)
 • Highland (HI)
 • Limousine (LM)
 • Marchigiana (MR)
 • Piemontese (PI)
 • Simentaler mięsny (SM)
 • Salers (SL)
 • Uckermärker (UK)
 • Wagyu (WA)
 • Welsh Black (WB)

Żródło: PZHIPBM

Fotolia 82544994 Subscription Monthly XXL 320x200Program dla sektora hodowli i produkcji bydła mięsnego "Polska Wołowina 2022" była głównym tematem konferencji z 30.06. która odbyła się podczas 41. Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych Agro-Tech w Minikowie. Głównym celem staretegii jest rozwój polskiego sektora wołowiny.

Podczas spotkania ekspercji z branży rozmawiali o tematach i kierunkach, którymi powinni się zając w ramach w/w projektu m.in o ocenie tusz wołowych w systemie EUROP, jej rozpowszechnieniu i zmechanizowaniu. Kolejnym poruszonym tematem była ekonomika opasu bydła mięsnego i rozwój polskiej hodowli bydła mięsnego.

Konferencję "Polska Wołowina 2022" zorganizowały K-PODR oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego i Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Jak wygląda produkcja wołowiny w Polsce?

Wołowina w naszym kraju produkowana jest głównie w oparciu o brakowane bydło mleczne, co bezpośrednio przekłada się na jakość mięsa. Bydło czystorasowe oraz mieszańce (powstające wskutek krycia krów mlecznych buhajami ras mięsnych) wykorzystywane jest do produkcji wołowiny znacznie rzadziej. Najczęściej jest to mięso pochodzące od importowanych sztuk opasanych później w naszym kraju. Przyczyną jest brak dobrej genetyki do produkcji opasów.

Według szacunków ARiMR pogłowie krów mięsnych czystorasowych wynosi w Polsce zaledwie 24 tys. sztuk. Dla porównania - pogłowie mieszańców wynosi 170 tys. a krów mlecznych - 2,1 mln sztuk.

Źródło: ARiMR, Konferencja Polska Wołowina 2022

 

Fotolia 130706124 Subscription Monthly XXL 320x200Na krajowym rynku mleka utrzymuje się tendencja spadkowa. Według danych zebranych przez GUS, średnia cena skupu mleka w maju 2018 r. wyniosła 129,20 zł/hl. Jest to o 2,2% mniej w porównaniu do kwietnia 2018 r. oraz o 1,8% mniej niż w okresie analogicznym 2017 r.

Najwyższe ceny odnotowano w województwach:
• Podlaskim – 137,94 zł/hl
• Warmińsko - mazurskim – 134,91 zł/hl
• Lubuskim – 132,00 zł/hl

Najnmniej wypłacano rolnikom w województwach:
• Łódzkim – 115,60 zł/hl
• Świętokrzyskim – 120,12 zł/hl
• Małopolskim – 121,77 zł/hl

Na krajowym i światowym rynku mleka, wciąż nie widać obiecywanej przez analityków poprawy.

Źródło: GUS

Fotolia 169976760 Subscription Monthly XXL 320x200W minionym tygodniu w Hotelu Żubrówka w Białowieży odbyło się jubileuszowe, dziesiąte Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Mleka. Działalność Izby oraz sytuację w branży mleczarskiej podsumowali prezes zarządu – Edmund Borawski oraz dyrektor Biura PIM – Agnieszka Maliszewska. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2017. Udzielono również absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Mleka oraz przyjęto plan działania i plan finansowy na bieżący rok. Omówione zostały także kwestie znakowania produktów jako wolnych bez GMO, wejścia na chiński rynek mleczarski oraz wszelkich wyzwań stojących przed polską branżą mleczarską.

Dzięki kamponiom prowadzonym przez PIM nastąpił wzrost konsumpcji mleka na osobę. Nadal realizowane są dwie duże kampanie skierowane do dzieci. PIM skupia się również na promocji polskich produktów, publikuje raporty z analiz rynku mleka, współpracuje aktywnie z międzynarodowymi organizacjami branży mleczarskiej tj. European Dairy Association czy International Dairy Federation (FIL/IDF), a także prowadzi wiele innych działań, mających na celu wzrost spożycia mleka w Polsce, a także promowania polskich producentów i przetwórców mleka w kraju, jak i za granicą. Wiele działań PIM jest możliwych, dzięki wsparciu z Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: izbamleka.pl

f t g