Copyright 2020

Hodowca Bydła

Fotolia 73620705 Subscription Monthly XXL 320x200W Ministerstwie Rolictwa i Rozwoju Wsi spotkali się wczoraj współautorzy strategi Polska wołowina 2022. Wśród zebranych znaleźli się producenci, doradcy, naukowcy oraz przedstawiciele MRiRW. Zgromadzonych gości powitał minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Głównym tematem rozmów była poprawa sytuacji sektora polskiej wołowiny. Przede wszystkim skupiono się producentach żywca wołowego (wyższe dochody, zmiejszenie kosztów produkcji, poprawa jakości mięsa i możliwość rozwoju).

Prezes PZHiPBM Jacek Zarzecki podkreslił konieczność poprawy genetyki w stadach, co wpłynie znacząco na wzrost dostępnych rynków zbytu. Ważnym elementem jest również, plan modyfikacji systemu płatności bezpośrednich, mający na celu wsparcie krów mamek.

Z kolei Zygmunt Jodko, prezes zarządu Agro Bieganów zwrócił uwagę na brak kalkulacji kosztów przez polskich hodowców. Jest to poważny problem, gdyż nie wiedząc jakie ponosimy koszty produkcji, nie możemy ich zmniejszyć. Planowane są spotkania informacyjne w tym zakresie połączone z profesjonalnym doradztwem. 

Kolejnym ważnym punktem rozmów była poprawa jakości użytków zielonych oraz wykorzystanie potencjału pastwisk i łąk w celu obniżenia kosztów żywienia zwierząt.

Wiesław Różański, prezes UPEMI uważa, że sprzedaż elementów tuszy zamiast całych półtusz mogłaby przyczynić się do wzrostu cen mięsa. Zaznaczył również konieczność wprowadzenia innowacyjności linni rozbioru i zwiększenia trawłości mięsa wołowego oraz okresu jego przydatności do spożycia.

Finansowanie przedsięwzięć w ramach Polska wołowina 2022 odbędzie się ze środków unijnych, własnych i krajowych. Eksperci przewidują 10 lat korzyści dla całego sektora wołowiny.

 

 

Fotolia 505076 Subscription Monthly XL 320x200Instytut Zootechniki PIB w Balicach przedstawił pierwszą ocenę wartości hodowlanej buhajów w 2018 roku. Do oceny wykorzystano bazę referencyjną udostępnioną przez EuroGenomics, co zapewniło wysoką precyzję obliczanych wartości hodowlanych. Analizie poddano 1256 szt. buhajów (buhaje ocenione genomowo w liczbie 628 szt. i buhaje ocenione konwencjonalnie - również 628 szt.). Oceniane zwierzęta zarejestrowane są w systemie teleinformatycznym SYMLEK i wpisane do polskich ksiąg hodowlanych. Buhaje poddane ocenie wartości hodowlanej należą głównie do 4 firm inseminacyjnych realizujących programy oceny i selekcji buhajów w Polsce. Jedynie 101 buhajów w chwili publikacji oceny było własnością hodowców (na potrzeby realizacji tych programów zostały poddane wycenie genomowej).
PFHBiPM podaje, że liczba buhajów z oceną wartości hodowlanej na podstawie genomu jesto obecnie niższa w porównaniu do poprzedniej wyceny (678 buhajów), oraz dużo niższa niż w wycenie sierpniowej 2017 roku (974 buhaje).

Liderem aktualnego rankingu jest buhaj o imieniu MOON, pochodzący z francuskiej hodowli, i należący do WCHiRZ w Poznaniu. W poprzednim sezonie pierwsze miejsce zajął, pochodzący z polskiej hodowli buhaj ARTUS (należący do SHiUZ w Bydgoszczy), który w obecnym rankingu znalazł się na miejscu 4.

Najnowsze wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów są dostepne na stronie internetowej Centrum Genetycznego PFHBiPM.

 

Źródło: PFHBiPM

Fotolia 91073555 Subscription Monthly XL 320x200W Hesji w Waldeck - Frankenberg w Rotenburgu stwierdzono 12 przypadków zakaźnej opryszczki bydła (BHV1). Zakażone bydło rasy Angus poddano natychmiast ubojowi. Chorobę wykryto podczas rutynowej kontroli, zwierzęta nie miały żadnych zewnętrzych oznak wskazujących na stan chorobowy. Gospodarstwa w Hesji zostały poinformowane o konieczności zaostrzenia środków bezpieczeństwa.

Herpeswirus bydlęcy typu 1 (BHV1) jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową. U chorych zwierząt najczęściej obserwuje się nieżyt nosa i zapalenie tchawicy. Dla ludzi wirus nie jest niebezpieczny.

Fotolia 30260570 Subscription Monthly XL 320x200

Według danych GUS w kwietniu br. dostawcy otrzymali w skupie 132,17 zł/hl mleka. Jest to kwota o 1,5% niższa niż w marcu (134,96 zł/hl). Tendencja spadkowa utrzymuje się nieprzerwanie od grudnia 2017.W kwietniu 2018 r. najwyższe ceny skupu mleka odnotowano w województwach:

  • podlaskie – 140,43 zł/100 l,
  • warmińsko-mazurskie – 138,31 zł/100 l,
  • lubuskie – 134,03 zł/100 l.

Z kolei najmniej otrzymali dostawcy z województw:

  • łódzkie – 118,83 zł/100 l,
  • świętokrzyskie – 121,44 zł/100 l,
  • małopolskie – 123,04 zł/100 l.

Prognozy przewidują, że tendencja spadkowa utrzyma się również w II połowie 2018 roku.

 Żródło: GUS

Fotolia 116529368 Subscription Monthly XXL 320x200W tym tygodniu w życie wchodzi zmiana w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Dla przepomnienia najważniejsze zmiany: od teraz to dyrektorzy terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będą wymierzać kary pieniężne za nieprzekazanie KOWR informacji miesięcznych o ilości skupionego mleka przez podmioty skupujące. Ponadto, właściwe organy KOWR będą nakładać kary pieniężne za niepoinformowanie dyrektora generelnego o zaprzestaniu skupu mleka przez podmioty skupujące surowiec. Do tej pory nakładanie kar było kompetencją ARiMR.

Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmie opracowywanie wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów (informacje będą udostępniane na stronach internetowych KOWR i ARMiR). Ponadto, nastąpi zamiana numeru w centralnym rejestrze przedsiębiorców na numer w ewidencji producentów w/w wnioskach.

 

Źródło: MRiRW

Fotolia 55378141 Subscription Monthly XXL 320x200Rasa polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej (HO) stanowiła aż 85,13% pogłowia krów ocenianych w 2017 r. Drugie miejsce zajęły krzyżówki z rasami mięsnymi (MM) osiągając 7,90% pogłowia. Następnie uplasowały się: polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czerwono-białej (RW) z wynikiem 3,65% i simental (SM) - 1,32%. 2% ocenianego pogłowia stanowiły rasy pozostałe: polska czerwono-biała (ZR) - 0,50%, montbeliarde (MO) - 0,40%, polska-czerwona (RP) - 0,35%, polska czarno-biała (ZB) - 0,25%, jersey (JE) - 0,13%, bydło białogrzebiete (BG) - 0,09%, brown swiss (BS) - 0,04%, szwedzkie bydło czerwono-białe (SR) - 0,04%, norweskie bydło czerwone (NR) - 0,03% oraz INNE - 0,17%.

 

procentowy udział ras

 

Źródło: PFHBiPM

Fotolia 50334217 Subscription Monthly XL 320x200Krajowa produkcja mleka od krów objętych kontrolą użytkowości osiągnęła w 2017 r. wynik ponad 6 440 mln kg (6 257 mln l). Jest to 6% wzrost (+ 394 mln kg) w porównaniu do roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę zmainy w pogłowiu i wydajności mlecznej IERiGR-PIB szacuje, że produkcja mleka surowego w 2017 r. wyniosła ok. 13 710 tys. ton ( wzrost o 3,5% w stosunku do 2016 r.). 

Udział krów ocenianych w krajowej produkcji mleka wynosi ponad 48%. Jednocześnie, IERiGR-PIB (Rynek Rolny, luty 2018) szacuje, że populacja oceniana, która stanowi jedynie 37% krajowego pogłowia krów mlecznych, odpowiada aż za 57% skupowanego w Polsce surowca mlecznego (11 309,0 mln l).

 Źródło: PFHBiPM

Fotolia 49108258 Subscription Monthly XXL 320x200Według IERiGŻ w 2017 r. przeciętna wydajność krów mlecznych w Polsce osiągnęła poziom ok. 6 155 litrów mleka, co w przeliczeniu na sztukę daje 6 335 kg. Wskazane dane dotyczą wydajności całej krajowej populacji krów mlecznych - zarówno zwierząt ocenianych, jak i tych pozostających poza oceną.

Według szacunków PFHBiPM wydajnośc zwierząt nie objętych oceną wynosi ok. 5 326 kg mleka. Jest to wynik o ponad 2,5 tys. litrów mniejszy od średniej krów ocenianych. Oznacza to, że przewaga potencjału produkcyjnego krów populacji aktywnej wynosi 53%.

IERiGŻ podaje, że obecna 13% różnica pomiędzy wydajnością mleczną krów w Polsce a wysokorozwiniętymi krajami UE-15 (7 174 kg/szt.) ulega zatarciu. Opierając się na danych zebranych przez organizacje członkowskie ICAR można przyjąć, że przeciętna wydajność mleka w Polsce plasuje się w przedziale 8 000 - 8 999 kg. Największa wydajność - powyżej 10 000 kg została zarejestrowana w Danii, Hiszpanii i wschodniej części Szkocji.

Źródło: PFHBiPM

Fotolia 50680074 Subscription Monthly XL 320x200Liczba krów, które osiągnęły i przekroczyły 100 tys. kg produkcji życiowej z roku na rok jest coraz większa. Polscy hodowcy zaczęli przywiązywać większą wagę do aspektu związanego z długością użytkowania krów w stadzie oraz ich wydajnością życiową. Na koniec 2017 r. łączna liczba krów, które będąc w stadach ocenianych przekroczyły wydajność 100 tys. kg mleka wyniosła 953 zwierząt (liczba z uwzględnieniem wszystkich - również historycznych wydajności krów). Wśród wspomnianych 953 rekordzistek 543 krów ubyło przed 2017 r. w tym 157 krowy, które znajdowały się w zestawieniu za 2016 r. a zabrakło ich w 2017 r. Liczba krów, które żyły i produkowały w 2017 r. z wydajnością powyżej 100 tys.kg mleka wynosiła 410 szt. z czego 200 szt. poprawiło swoją wydajność w stosunku do 2016 r. a 210 szt. po raz pierwszy przekroczyło wydajność 100 tys. kg mleka.

 

Źródło: PFHBIPM

Fotolia 16625210 Subscription Monthly XL 320x200W 2017 roku największą wydajność odnotowano w województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Najwyższy wzrost w porównaniu do 2016 roku nastapił w woj. opolskim (z 8,0-8,49 tys. do powyżej 9,0 tys.).
Województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie (8,0-8,49 tys.), pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie
(7,5-7,99 tys.), oraz małopolskie (poniżej 6 tys.) i podkarpackie (6,0-6,99 tys.) pozostały na tym samym poziomie w obu porównywanych latach. W żadnym z województw nie nastąpił spadek przeciętnej wydajności mlecznej ocenianych krów.

 

Bez nazwy2

Źródło: PFHBiPM

f t g