Copyright 2020

Hodowca Bydła

Fotolia 64224019 Subscription Monthly XL 320x200W 2017 roku krową o największej wydajności mlecznej była FLASH (rasa HO) o numerze identyfikacyjnym DK-04667802761, córka buhaja GOLDWYN CA-10705608.
FLASH - należąca do hodowczyni z miejscowości Ostróżne w województwie podlaskim w IV laktacji osiągnęła poziom 21 035 kg mleka.

Z kolei rekordzistką w skali produkcji mleka z uwzględnieniem wysokości sumy kilogramów tłuszczu i białka została FILKA PL-005307235346 z Księżopola Jałmużny w województwie mazowieckim, córka buhaja DECKER US-131857397. FILKA uzyskała łącznie 1474 kg tłuszczu i białka. Dla porównania FLASH osiągnęła wynik 1278 kg.

 Źródło: PFHBiPM

 Fotolia 59614342 Subscription Monthly L 320x200

Według danych zebranych przez GUS, w grudniu 2017 pogłowie krów w Polsce wynosiło 2 340 611 sztuk, z czego aż 92% (2 152 834 sztuk) stanowią zwierzęta użytkowane mlecznie. W porównaniu do grudnia 2016 zanotowano wzrost pogłolwia o 1,6% (37,2 tys.) oraz obniżenie o 1,4% (33,8 tys.) w stosunku do liczebności z czerwca 2017 roku. Pogłolwie krów mlecznych spadło o ponad -0,1% (1,5 tys.) między czerwcem a grudniem 2017 roku. Specjaliści IERiGŻ-PIB przewidują, że w 2018 roku nastąpi dalsza, choć nieznaczna redukcja pogłowia krów mlecznych pomimo poprawy koniunktury na polskim rynku mleka. Za przyczynę tej sytuacji uważają kontunuację perocesów restrukturyzacji bazy surowcowej i branży mleczarskiej.

Ponad 100 hodowców bydła mięsnego, rolników i doradców rolniczych wzięło udział w  „Szkoleniu dla producentów mięsa wołowego”, które odbyło się 25 stycznia 2018 r. w Minikowie. Spotkanie organizował Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Uczestników konferencji powitali: Ryszard Kamiński Dyrektor KPODR Minikowo oraz Jacek Zarzecki Prezes Zarządu PZHIPBM.

Produkcja i rynek wołowiny w Polsce pod redakcją prof. Stanisława Wajdy to najnowsza pozycja wydawnicza szeroko omawiająca zagadnienia związane z produkcją bydła rzeźnego w różnych typach gospodarstw.  Opracowanie ma charakter praktyczny z podbudową naukową. Tematyka książki obejmuje najnowsze informacje o produkcji wołowiny w Polsce i na świecie, żywieniu bydła opasowego w różnych etapach opasu i wariantach oraz systemach żywienia i użytkowania bydła.  Ważną część publikacji stanowi rozdział dotyczący oceny wartości rzeźnej oraz jakości mięsa wołowego. Wszechstronnie opisane zostały zagadnienia utrzymania, nadzoru weterynaryjnego oraz rozrodu bydła mięsnego. Podczas lektury czytelnicy dowiedzą się także jaka jest opłacalność produkcji żywca wołowego oraz jak można spróbować ją poprawić.

Przejdź do naszego sklepu, aby zakupić tę pozycję.

11 października 2016 r. uroczyście rozpoczyna swoją działalności Centrum Genetyczne EBP w Sztumie. To kluczowy element, rozpoczętego w maju 2015 roku  Europejskiego Programu Hodowlanego dotyczącego rozwoju genetyki buhajów i krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i strategiczna inwestycja SHiUZ Bydgoszcz i  jej francuskiego partnera - spółdzielni hodowców Genes Diffusion.

Centrum powstaje na bazie istniejącego gospodarstwa w Sztumie-Czerninie, które wcześniej pełniło rolę przechowalni buhajów. Inwestycja jest w fazie modernizacji i rozbudowy istniejących budynków pod potrzeby odchowu cieląt, jałówek oraz buhajków pochodzących z wiodących ośrodków hodowli bydła i posiadających najwyższe indeksy w wycenie genomowej. Najlepsze z nich staną się matkami i ojcami przyszłych pokoleń krów i buhajów. Odchowane w Centrum EBP jałówki będą miały szanse trafić do obór polskich hodowców, natomiast najlepiej wycenione buhaje znajdą się w ofercie inseminacyjnej SHiUZ Bydgoszcz.

f t g