• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

 

Iwona Radkowska 1, Adam Radkowski 2
1 Instytut Zootechniki
PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej
2 Instytut Produkcji Roślinnej
Zakład Łąkarstwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Pasze objętościowe są podstawą w żywieniu przeżuwaczy, powinny zatem cechować się wysoką jakością i optymalną zawartością składników pokarmowych. Pasze pochodzące z użytków zielonych mogą być wykorzystywane do bezpośredniego skarmiania (wypas na pastwisku lub skarmianie w oborze) oraz mogą służyć jako surowiec do produkcji pasz konserwowanych takich jak: kiszonki, sianokiszonki, siano i susz. Aktualnie powszechnie stosowaną metodą konserwowania zielonek jest kiszenie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g