Copyright 2018

 

W numerze:

 1. Mieszanki trawiasto-motylkowate podstawą efektywnej produkcji mleka Adam Radkowski, Iwona Radkowska
 2. Efektywne wykorzystanie pastwiska w żywieniu bydła - systemy wypasu Ewa Stamirowska-Krzaczek
 3. Inokulanty przyszłość czy historia? Witold Podkówka
 4. Dobrze przygotować pole pod siew kukurydzy Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak
 5. Postęp i innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego Cz. II. Postęp w żywieniu bydła mlecznego Dariusz S. Minakowski, Halina Skórko-Sajko
 6. Okres okołoporodowy decyduje o jakości cieląt Józef Krzyżewski
 7. Kontrola świeżo wycielonych krów Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 8. Czy w Europie istnieje zagrożenie gorączką Doliny Rift? Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
 9. Syndrom słabego cielęcia Maciej Adamski, Katarzyna Walkowiak, Marta Kaliciak
 10. W Chinach wzbiera „biała rzeka” Stuart Lumb
 11. Małe wozy paszowe w gospodarstwach mlecznych Marek Gaworski, Michał Boćkowski