• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Krzysztof Bilik

Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

W ostatnich latach w wychowie jałówek ras mlecznych coraz częściej stosuje się system żywienia dawkami kompletnymi (TMR). System ten polega na skarmianiu do woli mieszaniny złożonej z pasz objętościowych, treściwych i dodatków mineralno-witaminowych. Dawka TMR powinna zapewnić pokrycie zapotrzebowania energetyczno-białkowego i mineralno-witaminowego dla jałówek, przydzielonych do określonej grupy wiekowej (technologicznej).

Krzysztof Bilik

Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

Żywienie i odchów cieląt w stadach mięsnych różni się od odchowu cieląt w stadach mlecznych. Cielęta ras mięsnych są bowiem utrzymywane przy swoich matkach i w czasie odchowu wypijają całą ilość mleka wydzielanego przez krowę w okresie laktacji. O wynikach odchowu i wartości zdrowotnej cielęcia decyduje wartość odżywcza siary i mleka matki, higieniczne warunki utrzymania krów w czasie porodu oraz prawidłowe postępowanie z cielęciem po urodzeniu.

Józef Krzyżewski

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej wydajności mleka od krowy w okresie laktacji jest odpowiednie żywienie w okresie okołoporodowym, który obejmuje ostatnie tygodnie okresu zasuszenia i pierwsze tygodnie po porodzie do osiągnięcia szczytu laktacji. W drugiej połowie okresu zasuszenia zachodzą istotne zmiany fizjologiczne w organizmie krowy, związane z przygotowaniem wymienia do produkcji mleka w kolejnej laktacji oraz z intensywnym rozwojem i przyrostem masy płodu. W tym czasie przyrost masy płodu stanowi ok. 75% masy urodzonego cielęcia. Między 20. a 7. dniem przed ocieleniem następuje również bardzo duży przyrost miąższu gruczołu mlekowego, dzięki czemu ciężar wymienia wzrasta z 14 do 20 kg (przyrost dobowy wynosi około 460 g).

Marek Gaworski*, Michał Boćkowski

* Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

 

Kukurydzę zalicza się do szczególnie wartościowych surowców paszowych. Wymaga ona jednak odpowiedniej konserwacji, by można było w pełni wykorzystać jej walory żywieniowe w okresie skarmiania. Zbiór kukurydzy podlega pełnej mechanizacji, której szczegóły wraz ze spełnieniem wymagań technologicznych stanowią o ocenie efektywności procesu.

Andrzej Bochniak

Prywatna Praktyka Weterynaryjna

 

Hodowcy utrzymujący bydło mięsne wiedzą jak wielkie znaczenie dla opłacalności ich produkcji ma satysfakcjonujący rozród. Prowadząc stały, a przede wszystkim kompetentny nadzór nad rozrodem można znacząco wyeliminować lub chociażby zminimalizować wiele nieprawidłowości, tak aby zapewnić optymalny poziom płodności samic we własnym stadzie.

Dariusz S. Minakowski

 

W ostatnim dniu sierpnia br. w ramach promocji i doskonalenia praktycznej wiedzy o uprawie kukurydzy oraz racjonalnym jej wykorzystaniu na paszę lub biogaz odbyło się w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym K. R. T Olkowskich w Pienicach gm. Krasnosielsk woj. mazowieckie, spotkanie rolników oraz producentów mleka i żywca wołowego. Impreza obejmowała również pokaz maszyn i urządzeń w ruchu do uprawy, zbioru i konserwowania kukurydzy. Tradycyjnie już po raz piąty impreza ta została zorganizowana pod hasłem „Kukurydza biogazowa”.

Jerzy Żółkowski

SGG Warszawa

 

 

                Politycy i pracownicy nauki powinni umieć przewidywać przyszłość. Zatem, jaka jest przyszłość hodowli bydła w Polsce? Hodowców bydła podzieliłem na trzy grupy:

Stanisław Wajda, Marian Kropiwnicki, Ewa Burczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Walory smakowe oraz wysoka wartość odżywcza mięsa wołowego mają wpływ na wzrost spożycia tego mięsa na wszystkich kontynentach. Im wyższa stopa życiowa społeczeństwa, tym poziom spożycia mięsa wołowego jest wyższy.

Wojciech Neja

Zakład Hodowli Bydła, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Lizawki solne dostarczają i uzupełniają niezbędne składniki mineralne i łagodzą ich niedobory, dzięki czemu zapobiega to występowaniu licznych schorzeń oraz prowadzi do poprawy mleczności krów. Chlorek sodu (NaCl) popularnie określany jako sól, odgrywa duże znaczenie w żywieniu ludzi i zwierząt. Obecnie sól jest nadal ważnym składnikiem diety ludzkiej, a poprzez jodowanie soli kuchennej rozwiązano problem niedoboru jodu, w tym wola tarczycy. Kolejnym elementem tej profilaktyki jest zwiększenie zawartości jodu w mleku krów. Jednak w Polsce jod zawarty w mleku pokrywa zaledwie kilka procent zapotrzebowania na ten pierwiastek.

f t g