Copyright 2020

Krzysztof Bilik

Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

W ostatnich latach w wychowie jałówek ras mlecznych coraz częściej stosuje się system żywienia dawkami kompletnymi (TMR). System ten polega na skarmianiu do woli mieszaniny złożonej z pasz objętościowych, treściwych i dodatków mineralno-witaminowych. Dawka TMR powinna zapewnić pokrycie zapotrzebowania energetyczno-białkowego i mineralno-witaminowego dla jałówek, przydzielonych do określonej grupy wiekowej (technologicznej).

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g