Copyright 2020

Marta Kaliciak, Katarzyna Walkowiak, Maciej Adamski

UP Wrocław

 

Schorzenia kończyn bydła stanowią jeden z najczęstszych oraz najkosztowniejszych problemów wielkotowarowych stad mlecznych. W niektórych gospodarstwach kulawizny dotykają nawet 55% osobników w stadzie. W rezultacie generowane są ogromne straty związane z kosztami leczenia weterynaryjnego oraz znacznym spadkiem produkcyjności krów. Jedną z poważnych przyczyn schorzeń kończyn jest laminitis, czyli ochwat.

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Władysław Brejta¹

Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

¹ Zakład Doświadczalny IZ-PIB w Odrzechowej Sp. z o.o.

 

Z roku na rok w Polsce rośnie popularność uprawy kukurydzy, w tym na ziarno. Przyczynia się to tego m. in. wzrost opłacalności produkcji ziarna tego zboża, przy jednoczesnym spadku opłacalności innych upraw polowych oraz ograniczenie importu przy wzroście popytu krajowego. Sprzyjającym czynnikiem jest też poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw (zwiększenie areałów, lepsze wyposażenie w maszyny), a także zmiana warunków pogodowych na bardziej korzystne dla plonowania kukurydzy oraz łatwość jej uprawy.

Marek Gaworski

Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW Warszawa

Michał Boćkowski

 

W produkcji mleka w gospodarstwie istotne są priorytety. Jednym z takich priorytetów pozostaje jakość pozyskiwanego mleka, a ta uwarunkowana jest zbiorem działań związanych z higieną na stanowisku doju i w jego otoczeniu.

Tadeusz Barowicz, Władysław Brejta

IZ-PIB w Krakowie

 

Kiszonka z całych roślin kukurydzy współcześnie traktowana jest jako pasza objętościowa, która powinna być podstawą żywienia bydła, szczególnie krów mlecznych, przez okrągły rok. Tymczasem uprawa kukurydzy, w warunkach geograficznych naszego kraju nie zawsze się udaje. Najlepszym przykładem są lata 2010, 2013 i obecny rok, gdzie na wiosnę było zimno, potem mokro i zimno. W środku lata natomiast zapanowały susze i saharyjskie upały. Brak wody oraz wysokie temperatury sprawiły że większość upraw kukurydzy nie da właściwego plonu; będzie on znacznie niższy, grubo poniżej spodziewanego.

 

Tomasz Sakowski

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

Bydło polskie czerwone wywodzi się od małego dzikiego bydła brachycerycznego (krótkorogiego), żyjącego we wschodniej części Europy Środkowej i w Skandynawii. Rozprzestrzenianie się bydła o umaszczeniu czerwonym, z różnymi odcieniami tej barwy, na tereny polskie można wiązać z ruchami ludnościowymi, jakie miały miejsce na początku XVI wieku.

Pawlak Henryk

 Poznań

 

W niektórych rejonach Polski, a szczególnie w Wielkopolsce, starsi wiekiem rolnicy z pewnością pamiętają pejoratywny, niemal obraźliwy, epitet „ty, bambrze!” odnoszący się nie tylko do pośrednich rolników, ale także do innych osób, którym chciano dokuczyć. Nadawanie negatywnego, pogardliwego, wręcz lekceważącego wydźwięku temu określeniu dowodzi, że używający go niewiele wiedzieli o bawarskiej grupie etnicznej, która w pierwszej połowie XVIII w. przywędrowała do podpoznańskich wsi (dziś dzielnic miasta) i o jej pozytywnym wpływie na podniesienie ówczesnej polskiej kultury wiejskiej. Dlaczego więc przybyszów nazywano Bambrami?

Andrzej Bochniak

Prywatna Praktyka Weterynaryjna

 

Myśląc o stanach zapalnych wymienia krów (mastitis) większość z nas ma na myśli bakterie, które są odpowiedzialne za ten proces. Skojarzenie to jest jak najbardziej słuszne i poprawne – bakterie wciąż są najważniejszym czynnikiem etiologicznym mastitis. Ostatnio jednak uwaga naukowców skierowana jest na stosunkowo mało jeszcze znane drobnoustroje jakimi są algi rodzaju Prototheca. Po raz pierwszy opisano algi jako czynnik sprawczy mastitis już w 1952 r. w Ontario (Kanada), musiało jednak upłynąć kolejnych 50 lat, aby świat naukowy docenił znaczenie tych drobnoustrojów w etiologii stanów zapalnych gruczołu mlekowego u bydła.

f t g