• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Adrianna Pawlik, Grażyna Sender

IGHZ PAN w Jastrzębcu

 

            Zamieranie zarodków lub płodów oraz martwe urodzenia dotyczą nawet ponad 50% cielnych krów mlecznych. W większości przypadków zarodek zamiera na wczesnych etapach ciąży, na etapie przed implantacją w ścianie macicy.   Typowe poronienia u krów mlecznych definiuje się najczęściej, jako utrata płodu pomiędzy 42 a 260 dniem ciąży. Na wcześniejszych etapach ciąży (przed 42 dniem) mówimy o zamieraniu zarodka, natomiast po 260 dniu o martwych urodzeniach. Przyczyny poronień i zamierania zarodków można podzielić na: wymuszone (urazy) oraz samoistne (choroby matki, zaburzenia w rozwoju płodu). Procent zwierząt, u których obserwuje się utratę płodu nie powinien przekraczać 3-5% cielnych krów w stadzie. W fazie przed implantacyjnej, zamiera aż do około 50% zarodków.  

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g