Drukuj

Ryszard Kujawiak

Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt

 

Po okresie zasuszania przychodzi poród i laktacja, od przebiegu której zależy wydajność krów. To głównie żywienie i jakość pasz sprawiają, że jedne stada osiągają wydajność prawie 12.000 kg mleka, a inne zaledwie połowę tego. Doświadczenia w Sano Agrar Institut dowodzą, że system żywienia krów tylko jedną dawką w zasuszeniu i jedną dawką w laktacji bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Żywienie krów, szczególnie wysokowydajnych, nie jest sprawą prostą. Wynika to z faktu, że mamy do czynienia z przeżuwaczem rządzącym się zupełnie innymi prawami niż zwierzęta monogastryczne, które z racji podobnego żołądka są nam znacznie bliższe. Powoduje to, że często mimo woli oceniamy żywienie własną miarą. A u krów wszystko jest inaczej, chociażby z tego powodu, że widzimy dużego przeżuwacza, a tak naprawdę żywimy miliardy niewidocznych bakterii żwacza, które przez cały czas wymagają tej samej pożywki. W przeciwnym wypadku giną, a kiedy wprowadza się nowe pasze, to znowu potrzeba długiego czasu (ok. 30 dni), aby się wykształciły mikroorganizmy, które będą je trawić. U nas dominuje trawienie enzymatyczne, ponadto jesteśmy smakoszami, lubimy zmiany w żywieniu, nowe potrawy. Dlatego nawet najlepszy obiad po kilku dniach przestałby nam smakować. Inaczej jest z bakteriami żwacza. One dzień w dzień potrzebują tej samej pożywki, tych samych pasz. Stąd zmiany paszy są niepożądane, a nowe komponenty  muszą  muszą być one wprowadzane stopniowo. W żywieniu przeżuwaczy obowiązują trzy podstawowe zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Zaloguj się, aby zobaczyć.