Copyright 2020

    W tegorocznej IV edycji Konferencji-Wystawy Ferma Bydła, która odbyła się 19-20.11.2011 w WSA w Łomży wzięli udział liczni hodowcy – producenci mleka oraz żywca wołowego, głównie z województwa podlaskiego. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele służb surowcowych zakładów mleczarskich oraz studenci WSA w Łomży. Swoją ofertę zaprezentowało kilkanaście firm paszowych, SHIUZ a także firmy obsługujące produkcję bydlęcą. Organizatorami IV Konferencji-Wystawy Ferma Bydła byli Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Obszarów Wiejskich, WSA w Łomży, Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa Rozwoju Wsi oraz PFHBiPM.

Robert Zawieja; Agroservice Kukurydza, KWS Polska Sp. z o. o.

 

 

Wartość pokarmowa kukurydzy ulega znacznym zmianom w okresie jej dojrzewania. Przy wyborze odmiany na kiszonkę warto się skupić przede wszystkim na plonie ziarna i na jego udziale w kiszonce.

Jan M Fijor


    Przyczyną chaosu w służbie zdrowia jest praktyczny monopol państwa na rynku usług medycznych, zarówno przy ubezpieczaniu, płaceniu, jak i przy ich wykonywaniu. Monopol jak wiadomo rodzi brak konkurencji. Pod nieobecność konkurencji, wykonywane usługi są droższe, gorsze i rodzą atmosferę nieustannego kryzysu, jak choćby obecny chaos związany z tzw. refundacją leków. Tymczasem niewielka dawka konkurencji może sporo w służbie zdrowia uzdrowić.

 

Juliusz Strzetelski

Instytut Zootechniki-PIB, Kraków-Balice

Zakładany wiek i masa krowy przy pierwszym wycieleniu decydują o sposobie odchowu i rozwoju jałówek. Tempo wzrostu jałówki do pierwszego wycielenia zależy od poziomu żywienia i gęstości energetycznej dawki pokarmowej, której minimalna wartość (mGED, w JP/JW) powinna zapewnić zakładane tempo wzrostu. Czynniki te nie są bez znaczenia dla przyszłej produkcyjności krowy. W odchowie jałówek ras mlecznych jak i w przypadku odchowu przyszłych krów mamek możemy wyróżnić trzy „kluczowe okresy”: odłączenia, dojrzewania płciowego i pierwszego zacielenia.

 

Józef Krzyżewski 

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej wydajności mleka od krowy w okresie laktacji jest odpowiednie żywienie w okresie okołoporodowym, który obejmuje ostatnie tygodnie okresu zasuszenia i pierwsze tygodnie po porodzie do osiągnięcia szczytu laktacji.

 

Dariusz S. Minakowski

Takie założenie przyświecało licznie zebranym uczestnikom konferencji szkoleniowo-doradczej w dniu 6.01.2012 w Sokołowie. Organizatorem konferencji adresowanej do producentów mleka i żywca wołowego z regionu Podlasia była firma TRANS-ROL z Kruszewa Wypych. W spotkaniu wzięli również udział pracownicy sektora doradczego, SHiUZ z Piątnicy, firm obsługujących sektor rolniczy oraz przedstawiciele służby weterynaryjnej. Program konferencji obejmował część wykładową i dyskusję. Dwa podstawowe wykłady przeprowadzili znani w Polsce specjaliści z zakresu żywienia bydła i produkcji pasz, prof. Z. M. Kowalski z UR w Krakowie oraz dr inż. Z. Lach z OHZ Osięciny.

 

Henryk Maciolek, Piotrów Trybunalski

Podstawowym założeniem współczesnego, nowoczesnego chowu bydła mlecznego jest zdrowotność kończyn oraz wysoka wydajność mleczna krów z równoczesnym obniżeniem kosztów produkcji. Jest to jeden z czynników coraz szerszego wprowadzania chowu bezściołowego, który ma zapewnić opłacalność produkcji oraz zmniejszenie nakładu pracy na obsługę stada utrzymywanych krów mlecznych lub opasowych.

 

Wojciech Neja 

Duży potencjał produkcyjny krów mlecznych wynikający z intensywnego doskonalenia genetycznego, wymaga od hodowcy bardzo precyzyjnej organizacji ich żywienia. Obecne zasady żywienia krów mlecznych powinny uwzględniać fazę laktacji oraz wielkość produkcji. Zróżnicowana wydajność krów w laktacji oraz okres zasuszenia nie ułatwiają ujednolicenia sposobu karmienia, jednak powinny być podstawowym kryterium służącym do grupowania krów (tworzenia grup żywieniowych, technologicznych) w zależności od systemu zadawania pasz. Zaniedbanie dobrej organizacji żywienia prowadzi do problemów zdrowotnych takich jak: zaburzenia w rozrodzie, ciche ruje, choroby metaboliczne, choroby racic, zapalenie wymion.

 

Stanisław K. Wiąckowski, Grażyna Cichosz  UWM w Olsztynie

Głównym celem upraw roślin genetycznie modyfikowanych jest zwiększenie produkcji biomasy przy wykorzystaniu dotychczasowego areału użytków rolnych, jednakże przy mniejszym zużyciu środków produkcji takich jak: woda, nawozy, pestycydy, robocizna.

 

f t g