• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Grażyna Cichosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Kazimierz S. Wiąckowski, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach

 

Dyskusja nt. wykorzystania roślin modyfikowanych genetycznie w żywieniu ludzi i zwierząt jest coraz bardziej zażarta. W całym kraju toczą się liczne debaty na ten temat. Poniższy artykuł stanowi odpowiedź na zarzuty przeciwników GMO postawione przez prof.Tomasza Twardowskiego w publikacji „GMO – oczekiwania i fakty widziane z perspektywy pp. prof. prof. K. Wiąckowskiego i G. Cichosz – replika”.

Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami bezpardonowej rywalizacji, mającej na celu opanowanie dostępu do zasobów naturalnych oraz przejęcia gruntów rolnych dla celów agrobiznesu i przemysłu biotechnologicznego. Zabiegi polityczne amerykańskich koncernów biotechnologicznych (ujawnione na portalu Wikileaks w 2010 roku w amerykańskich depeszach dyplomatycznych) mają na celu wymuszanie dopuszczenia produktów GM na rynki spożywcze i paszowe całego świata. Wprowadzenie na wielkich areałach upraw zbóż GM umożliwia przejmowanie należących do rolników gruntów rolnych (co aktualnie ma miejsce w USA, Afryce, Ameryce Południowej i Azji). Koncerny biotechnologiczne pozbawiają miliony ludzi nie tylko ziemi, ale i wszelkich podstaw do egzystencji. Jest to walka o zahamowanie rozrodczości i zmniejszenie populacji ludzi na świecie.

 

Marian Lipiński  Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

W maju 2011 r. zaprezentowano w Holandii najnowszą wersję robota udojowego firmy Insentec BV. We wrześniu polskie przedsiębiorstwo Alima Bis ze Środy Wielkopolskiej pokazało go na XIV Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AgroShow w podpoznańskich Bednarach. Pierwszy egzemplarz robota Insentec Astrea 20.20 został już zainstalowany w gospodarstwie w Sobiałkowie koło Miejskiej Górki w Wielkopolsce.

 

2 marca w siedzibie Joskin Polska w Trzciance odbyło się spotkanie dealerów oraz przedstawicieli mediów, które było doskonałą sposobnością do otwarcia nowej hali ekspozycyjnej. To właśnie w tym miejscu będą stale prezentowane niemal wszystkie maszyny z oferty Joskin – wozy asenizacyjne, aplikatory, rozrzutniki obornika, przyczepy różnego rodzaju oraz kosiarki i rozdrabniarki.

 

Józef Krzyżewski  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Mleko stanowi cenne źródło bioaktywnych składników o właściwościach prozdrowotnych. Dotyczy to m.in. białka, bioaktywnych peptydów, aminokwasów, witamin, enzymów, nienasyconych kwasów tłuszczowych, CLA i koenzymu Q10.

 

Marek Gaworski  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW Warszawa

 

Spośród wielu cech identyfikujących współczesną produkcję mleka w gospodarstwach kluczowe miejsce zajmuje komfort krów. Obok prawidłowego żywienia to niewątpliwie jeden z najważniejszych czynników decydujących o efektywności produkcji mleka. Na komfort krów w oborze składa się duża liczba elementów, wśród których istotne miejsce zajmuje oświetlenie pomieszczenia.

 

Piotr Wójcik  Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

 

Współczesna krowa mleczna to fabryka produkująca całą dobę mleko o określonych parametrach. Fabryka, która stale jest na pełnych obrotach i nie ma czasu na spoczynek. Czy jednak rzeczywiście tak jest?

 

Adamski Maciej, Greiss Joanna  Uniwerytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Według opinii Harolda Pintera „nawet święta krowa potrzebuje byka”. Choć autor tej przewrotnej metafory został laureatem nagrody Nobla w dziedzinie literatury i zapewne z hodowlą bydła niewiele miał wspólnego, to jednak dość trafnie jego słowa podkreślają fundamentalną istotę aspektu użytkowości rozpłodowej krów mięsnych.

 

WIPASZ S.A.

 

W dniach 24-26 lutego 2012 r. w hali ATLAS ARENA w Łodzi odbyły się XII Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA oraz FERMA ŚWIŃ I DROBIU – na których oczywiście nie mogło zabraknąć stoiska targowego WIPASZ!

 

Robert Szulc  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu dawniej IBMER

 

Gnojowica jest to jeden z niezwykle cennych dla rolnictwa nawozów naturalnych, z którą powinno się szczególnie prawidłowo postępować, magazynować i nawozić nią glebę. Przede wszystkim ostrożność ta jest podyktowana z uwagi na konieczność ochrony środowiska, ale także z racji ograniczenia emisji cennych substancji w niej zawartych (mowa tu przede wszystkim o azocie), a niezwykle ważnych dla rozwoju nawożonych roślin. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie aktualnego rynku wozów asenizacyjnych niezbędnych w zabiegu jaki stanowi rozlewanie gnojowicy i gnojówki w gospodarstwie. Zostaną także przedstawione najważniejsze kwestie związane z typami, modelami oraz konstrukcją wozów asenizacyjnych i zastosowanych w nich nowych rozwiązań.

 

Karol Kotowski  Kępno

 

Prawidłowa płodność, z zachowaniem właściwego każdemu gatunkowi rytmu rozrodczego, wpływa decydująco na opłacalność hodowli i chowu oraz pożądaną wydajność. Stąd też zjawiska płodności i niepłodności stanowią zawsze aktualny przedmiot zainteresowania hodowców zwierząt oraz nauki i praktyki. Wiadomym jest, że przyczyn powodujących zaburzenia płodności krów jest wiele, a wśród nich wymienić można chorobę wywołaną przez Neospora caninum, o której ostatnio pojawiają się publikacje.

 

f t g