Copyright 2017

 

Hodowca Bydła 5/2012

 

 

W numerze:

 1.Zwróć uwagę na szkodniki w uprawie kukurydzy Grażyna Szymańska, Wojciech Cieślicki, Karolina Śmiatacz

2.Ile kiszonki należy przygotować? Ewa Januś

3.Uwagi do konserwowania pasz Adam Radkowski, Iwona Radkowska

4.Biegunki cieląt największy problem zdrowotny Józef Krzyżewski

5.Na targach żywności ekologicznej „BioFach” wyżywisz się sam Tomasz Sakowski, Ewa Metera

6.Biogazownie rolnicze Leopold Tupalski

7.Infekcja wirusem Schmallenberg nową chorobą przeżuwaczy Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro

8.Profilaktyka w hodowli bydła mlecznego Seminarium dla producentów mleka – rejon OSM Piątnica DELACON Polska Sp. z o.o. Phytogenic Feed Additives Dariusz S. Minakowski

9.25 lat w służbie nowoczesnego rolnictwa Piotr Lisiecki

10.Lampy owadobójcze w budynkach inwentarskich Robert Szulc

11.Zapobieganie mastitis u krów mlecznych Karol Kotowski

12.Wyposażamy obory z głową Magdalena Kosin, Marcin Kruciński

13.Przyczyny brakowania cieląt mięsnych, cz. II Maciej Adamski, Bartosz Kłos

14.Dwa dni z robotami udojowymi GEA Farm Technologies Marek Gaworski

15.Sprawna wentylacja w oborach dla bydła mlecznego Robert Szulc

16.Załadunek, rozładunek ważne zadania w gospodarstwie Marek Gaworski

17.Najnowsza odsłona Yellow Revolution Piotr Lisiecki

 

 

Cena rocznej prenumeraty miesięcznika Hodowca Bydła: 90 zł

Wpłaty prosimy kierować na:

Pro Agricola Sp. z o.o., ul. Puławska 39 lok. 30, 02-508 Warszawa

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001

Dla nowych prenumetorów Hodowcy Bydła w prezencie: segregator do archiwizowania czasopism oraz Suplement: Jak zabić własną krowę?

Zamówienia: kliknij tutaj