Copyright 2018

HB 6.2012 okl

W numerze:

 1. Skład dawki pokarmowej bydła a występowanie biologicznie aktywnych składników w mleku Józef Krzyżewski
 2. Selen ważny składnik diety Halina Skórko-Sajko
 3. Strategia wykorzystania dodatków paszowych w żywieniu wysokowydajnych krów Józef Krzyżewski
 4. Optymalny zbiór zielonek na kiszonkę Ewa Januś
 5. Skala a efektywność ekonomiczna produkcji mleka Anna Borecka
 6. Czy można obniżyć temperaturę w oborze w czasie dni bezwietrznych? Wojciech Krawczyk
 7. Broń chemiczna do walki z muchami Robert Szulc
 8. Krycie naturalne w nowoczesnym chowie bydła Paweł Bieliński
 9. Poród u krowy użytkowanej mlecznie Karol Kotowski
 10. Czynniki genetyczne i środowiskowe, wpływające na skład białek mleka Adrianna Pawlik, Grażyna Sender
 11. Systemy schładzania mleka Robert Szulc
 12. VII Ogólnopolska Wystawa bydła hodowlanego, 12-13 maja 2012 r., Sielinko Katarzyna Markowska

 

Adrianna Pawlik, Grażyna Sender
IGHZ PAN w Jastrzębcu

 

Skład białek mleka, podobnie jak skład jego tłuszczów, jest przedmiotem zainteresowania producentów mleka, jako że wpływają one na wartość żywieniową, a także właściwości fizyczne i smak mleka.

 

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Wzrost potencjału genetycznego krów, umożliwiający osiąganie wysokich wydajności mleka, przekraczających obecnie w wielu stadach 10 tys. kg od krowy rocznie, wymusza zmianę systemu żywienia. Nawet w przypadku dysponowania paszami objętościowymi i treściwymi, charakteryzującymi się wysoką wartością pokarmową, nie ma możliwości zestawienia dawki pokarmowej w sposób gwarantujący pełne pokrycie potrzeb pokarmowych wysokowydajnej krowy. W tej sytuacji nieuniknione jest stosowanie specjalistycznych dodatków paszowych, umożliwiających uzyskiwanie wydajności mleka, na jaką pozwala potencjał genetyczny krów.

 

Paweł Bieliński
Osiek

 

Od kilku lat sektor mleczny ulega wielu przemianom. Ma na to wpływ korzystna koniunktura, która utrzymuje się od dłuższego czasu a spadki cen skupu i co za tym idzie dochodowości mają charakter przejściowy i krótkofalowy powodując, że hodowcy coraz intensywniej eksportują krowy aby móc produkować większe ilości mleka. Nie ma w tym nic złego bo przecież po to są centra hodowlane aby doskonalić wartości hodowlane bydła, lecz wraz za postępem hodowlanym musi nadążać doskonalenie pokrywania zapotrzebowania tak wydajnych zwierząt.

 

Karol Kotowski
Kępno

 

Czas trwania ciąży u różnych gatunków zwierząt określony jest przez czynniki genetyczne. Ustalenie terminu porodu szacunkowo określa się na podstawie daty skutecznego pokrycia samicy. Przyjmuje się, że u bydła ciąża trwa od 275 do 285 dni, przeciętnie 280 dni. W praktyce obserwuje się pewne odstępstwa w terminie porodu u bydła, mogą wynosić do 2 tygodni przed, oraz po terminie, przyjmując je jako fizjologiczne wahania. Wraz z kończącą się ciążą rozpoczyna się faza przygotowawcza porodu, której towarzyszą zwiastunowe objawy. Jest ona uruchomiana wskutek stopniowego wyczerpania się różnego rodzaju czynników utrzymujących ciążę.

 

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Niezwykle ważną rzeczą jest wyprodukowanie wysokojakościowego i czystego mleka. Nie można dopuścić do wstępnego jego skażenia już na etapie dojenia i schładzania. Poniższy artykuł porusza niezwykle istotną kwestię procesu chłodzenia mleka, jego parametry oraz najnowsze rozwiązania techniczne.

 

Anna Borecka
Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy

 

Produkcja mleka stanowi jedną z podstawowych gałęzi produkcji w gospodarstwach rolnych w naszym kraju. W Polsce chowem bydła zajmuje się ok. 427 tys. gospodarstw, co stanowi blisko 28% ogółu gospodarstw. O tak dużej liczbie gospodarstw świadczy niska koncentracja stad. Duże rozdrobnienie gospodarstw oraz wynikająca z tego niewielka skala produkcji, nie pozwala osiągnąć zadowalającej opłacalności oraz stabilności funkcjonowania na rynku mleka.

 

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Mleko wyprodukowane w stadach komercyjnych zawiera 70-75% kwasów tłuszczowych nasyconych (z ang: SFA), 20-25% kwasów tłuszczowych jednonienasyconych (MUFA) oraz 5% kwasów tłuszczowych wielonienasyconych (PUFA). Z dietetycznego punktu widzenia taka struktura kwasów tłuszczowych w mleku nie jest optymalna, dąży się więc do jej zmiany.

 

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Oddział w Poznaniu

 

W poprzednim numerze Hodowcy Bydła (Nr 5/2012) zostały przedstawione metody i urządzenia zalecane  przy zwalczaniu owadów w budynkach inwentarskich (szczególnie much). W bieżącym artykule poruszone zostały dalsze kwestie zwalczania natrętnych, latających gości w oborach, lecz ze szczególnym uwzględnieniem preparatów i specjalnych środków chemicznych.

 

Wojciech Krawczyk
Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej – Instytut Zootechniki PIB

 

Zapewnienie optymalnych warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach inwentarskich gwarantuje utrzymanie wydajności mlecznej i zdrowotność krów na wysokim poziomie. Sprawnie funkcjonująca wentylacja stabilizuje środowisko panujące wewnątrz obiektów poprzez utrzymanie m.in. odpowiedniej temperatury, wilgotności i prędkości powietrza, a także stężenia szkodliwych domieszek gazowych na poziomie określonym w rozporządzeniu w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i nie przekraczającym w przypadku NH3 20 ppm, CO2 3000 ppm oraz H2S 5 ppm.