Copyright 2019

Ewa Januś
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Kiszenie jest metodą konserwacji roślin opartą na procesie zakwaszania kwasem mlekowym, produkowanym przez bakterie w procesie fermentacji w celu szybkiego obniżenia pH zakiszanego surowca. Przy odpowiednim stężeniu kwasu mlekowego kiszonka nie psuje się i można ją długo przechowywać bez dostępu powietrza. Jednocześnie w procesie kiszenia dąży się do unieczynnienia bakterii, grzybów i enzymów wywołujących rozpad białek lub wytwarzających niepożądane substancje.

Zaloguj się, aby zobaczyć.