Copyright 2020

Wojciech Krawczyk
Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej – Instytut Zootechniki PIB

 

Zapewnienie optymalnych warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach inwentarskich gwarantuje utrzymanie wydajności mlecznej i zdrowotność krów na wysokim poziomie. Sprawnie funkcjonująca wentylacja stabilizuje środowisko panujące wewnątrz obiektów poprzez utrzymanie m.in. odpowiedniej temperatury, wilgotności i prędkości powietrza, a także stężenia szkodliwych domieszek gazowych na poziomie określonym w rozporządzeniu w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i nie przekraczającym w przypadku NH3 20 ppm, CO2 3000 ppm oraz H2S 5 ppm.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g