Copyright 2020

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Oddział w Poznaniu

 

W poprzednim numerze Hodowcy Bydła (Nr 5/2012) zostały przedstawione metody i urządzenia zalecane  przy zwalczaniu owadów w budynkach inwentarskich (szczególnie much). W bieżącym artykule poruszone zostały dalsze kwestie zwalczania natrętnych, latających gości w oborach, lecz ze szczególnym uwzględnieniem preparatów i specjalnych środków chemicznych.

 

Wojciech Krawczyk
Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej – Instytut Zootechniki PIB

 

Zapewnienie optymalnych warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach inwentarskich gwarantuje utrzymanie wydajności mlecznej i zdrowotność krów na wysokim poziomie. Sprawnie funkcjonująca wentylacja stabilizuje środowisko panujące wewnątrz obiektów poprzez utrzymanie m.in. odpowiedniej temperatury, wilgotności i prędkości powietrza, a także stężenia szkodliwych domieszek gazowych na poziomie określonym w rozporządzeniu w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i nie przekraczającym w przypadku NH3 20 ppm, CO2 3000 ppm oraz H2S 5 ppm.

 

Ewa Januś
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Kiszenie jest metodą konserwacji roślin opartą na procesie zakwaszania kwasem mlekowym, produkowanym przez bakterie w procesie fermentacji w celu szybkiego obniżenia pH zakiszanego surowca. Przy odpowiednim stężeniu kwasu mlekowego kiszonka nie psuje się i można ją długo przechowywać bez dostępu powietrza. Jednocześnie w procesie kiszenia dąży się do unieczynnienia bakterii, grzybów i enzymów wywołujących rozpad białek lub wytwarzających niepożądane substancje.

f t g