Copyright 2019

Agnieszka Wilczek- Jagiełło
UP Lublin

 

Oferty handlowe kuszą rolników sprzedażą wysokocielnych jałowic i krów pierwiastek importowanych z zachodu. Nawet stosunkowo wysoka cena zakupionego bydła nie zraża hodowców, ponieważ są oni przekonani co do wysokiej wartości genetycznej zwierząt pozwalającej na uzyskanie dużej wydajności mlecznej i łatwe porody.

 

Rafał Sieradzki, PFHBiPM
Maciej Adamski, UP we Wrocławiu

 

Intensyfikacja produkcji mleka powoduje, że w hodowli bydła mlecznego zyskują na znaczeniu cechy funkcjonalne, które w znacznym stopniu obniżają koszty produkcji. Cechy płodnościowe, długowieczność, zdrowotność wymienia, odporność na choroby, szybkość doju, temperament, zdrowotność racic to parametry, które gwarantują dłuższe „życie produkcyjne” krowy.

 

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 

W obecnej dobie zauważa się dynamiczny rozwój produkcji zwierzęcej, jako jednej z gałęzi produkcji rolniczej, choć nie zawsze będącej w zgodzie z wymogami ochrony środowiska, jednak wiernie służącej człowiekowi. Technologia odchowu zwierząt pozwala na pozyskanie dużej ilości nawozów naturalnych, wykorzystywanych następnie przy uprawie roślin.

 

Robert Nowakowski

 

Układanie dawek pokarmowych ze względu na jakość kiszonki
Dobrej jakości kiszonkę tj. o sm 35-38% możemy zastosować w ilości 25-30 kg/szt./dzień. Nie należy przekraczać tej ilości, ponieważ wówczas nie uzyskamy właściwej struktury dawki. Przy stosowaniu kiszonki o suchej masie poniżej 30% należy pamiętać o dostarczeniu do dawki pokarmowej strukturalnego włókna NDF, które sprzyja przeżuwaniu i wydzielaniu śliny z udziałem buforu. Zastosowanie kiszonek w żywieniu krów wymaga wzięcia pod uwagę zawartości sm w paszach (kiszonkach), uwzględnienia również ich smakowitości, a także ich kwasowości (pH). Trzeba pamiętać, że krowa jest z natury zwierzęciem „trawożernym” a stosowanie kukurydzy jako sposobu na dostarczenie jej łatwo przyswajalnej energii potrzebnej do wysokiej produkcji mleka jest pomysłem człowieka. Chcąc uzyskać wysoką produkcję mleka i satysfakcjonującą długowieczność powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby właściwie zabezpieczyć bydło we wszelkie potrzebne składniki pokarmowe.

 

Piotr Wójcik
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

 

Mówiąc o produkcji wołowiny kulinarnej w kraju najczęściej mamy na myśli mięso pochodzące od bydła ras mlecznych. Dzieje się to tak, gdyż populacja aktywna bydła mlecznego jest zdecydowanie większą od mięsnego a prace nad tworzeniem stad bydła czystorasowego mięsnego od wielu lat napotykają na liczne problemy tak ekonomiczne jak i marketingowe.

 

 

 

Piotr Lisiecki
Zdjęcia: Przemysław Wieczorek

 

Należę do pokolenia 40-latków, które dojarkę mechaniczną (najczęściej konwiową) uważa za taką samą oczywistość, jak telewizję. Po prostu dojarki były „od zawsze”. Wprawdzie w dzieciństwie widzieliśmy gdzieniegdzie dojenie ręczne, ale już raczej okazjonalnie lub w ramach zabiegów higienicznych. Czas jednak pędzi nieubłaganie, niosąc ze sobą postęp.

 

Adam Kupczyk, WIP SGGW
Małgorzata Powałka, SGGW

 

Nikt z pewnością nie pamięta tego, że pierwsze hale udojowe karuzelowe pojawiły się w końcu lat 20. ub. stulecia, a nad pierwszymi robotami udojowymi podjęto prace w II połowie XX wieku. Nikt nie przewidywał, że kolejne generacje robotów, coraz doskonalsze pomagać będą człowiekowi w tej najbardziej uciążliwej operacji jaką jest dój krów w coraz pewniejszy i sprawniejszy sposób. Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce nie myślano o robotach udojowych, których cena wydawała się wręcz astronomiczna. Ale postęp naukowo-techniczny i nasze uczestnictwo w UE doprowadziły do silnej restrukturyzacji rolnictwa, w tym mleczarstwa.

 

Dariusz S. Minakowski

 

Kolejny raz w ramach promocji i działań na rzecz kompleksowego wykorzystania kukurydzy na paszę lub do produkcji biogazu rolniczego odbyło się w gospodarstwie rolnym państwa  Olkowskich w Pienicach, gmina Krasnosielsk, spotkanie promocyjno-informacyjne pod hasłem „Kukurydza biogazowa”.

 

Iwona Wyżlic, Cezary Purwin
UWM w Olsztynie

 

Kiszonki stanowią zazwyczaj podstawę dawki pokarmowej dla bydła. W związku z tym odgrywają one kluczową rolę w pokryciu jego potrzeb pokarmowych oraz decydują o uzyskiwanych efektach produkcyjnych. Poznanie czynników wpływających na pobranie sm kiszonek stanowi ważne kryterium w ocenie ich użyteczności paszowej oraz wartości produkcyjnej.