Copyright 2020

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Optymalna zawartość mocznika w mleku krów budzi wśród hodowców wiele kontrowersji, stąd różne źródła podają różne przedziały referencyjne. Najczęściej podawana zawartość mocznika w mleku krów uważana za optymalną mieści się w przedziale 150-250 mg/litr. Jednakże zawartość mocznika w mleku krów przekraczająca 190 mg/litr utrudnia inplantację zapłodnionego jaja w macicy lub powoduje zniszczenie już zainplantowanego zarodka.

 

Marek Gaworski, Michał Boćkowski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

 

O efektywności współczesnej produkcji mleczarskiej decydują szczegóły. Jednym z takich szczegółów niewątpliwie pozostają miejsca w oborze przeznaczone do odpoczynku krów. To tutaj kształtuje się komfort przebywania w pomieszczeniu inwentarskim decydujący o samopoczuciu zwierząt, co w połączeniu z żywieniem i zbiorem czynników środowiskowych przekłada się na osiągane wskaźniki produkcyjne.

 

Katarzyna Markowska,
Dariusz Minakowski

 

Z danych OSM Piątnica wynika, że największym dostawcą mleka do zakładu jest p. Adam Pietruszyński, właściciel dwóch gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Jedno zlokalizowane jest w Lachowie (powiat kolneński) oraz drugie w Stradunach (powiat ełcki). Liczba krów w obydwu fermach przekracza 1000 sztuk, a wielkość dostaw mleka jest bliska 6,5 mln litrów – prognozy na rok 2012 szacowane są na 8,5 mln litrów mleka! Te liczby mogą szokować!

 

Przemysław Wieczorek
www.FotoFerma.pl

 

4 września 2012 r. już po raz czwarty odbyła się „IV Szkoła Zakiszania – Zadbaj o najwyższą jakość kiszonek” organizowana przez AdiFeed Sp. z o.o.

 

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Intensywna produkcja rolna wymusza lepszą organizację pracy w oborze oraz w dojarni. W przypadku coraz większych stad krów zalecana jest automatyzacja większości prac wykonywanych w oborze. Jedną z podstawowych czynności wykonywanych kilka razy dziennie są odpasy. W poniższym artykule zaprezentowano urządzenia pozwalające na znaczne zredukowanie pracy i czasu rolnika przy zabiegu podgarniania paszy na stole paszowym.

 

Adam Radkowski
Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Iwona Radkowska
Instytut Zootechniki – PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej

 

Regulacja odczynu gleby powinna być punktem wyjściowym w długofalowym procesie użyźniania gleby. Z badań IUNG wynika, iż obecnie w Polsce 28% gleb użytkowanych rolniczo wykazuje odczyn bardzo kwaśny (pH w KCL poniżej 4,5), a 31% odczyn kwaśny (pH od 4,5 do 5,5). Najwięcej gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych (65-85%) występuje w środkowej i południowej części Polski.

 

 

 

Dariusz S. Minakowski
UWM w Olsztynie

 

Węglowodany stanowią główne źródło energii w żywieniu bydła mlecznego. Kluczowa rola węglowodanów (ca. 70% sm dawki pokarmowej) w pokryciu potrzeb energetycznych przeżuwaczy powoduje, że są one jednym z głównych czynników limitujących produkcyjność krów.

 

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
UP Lublin

 

Pomimo stałego postępu wiedzy z zakresu fizjologii i patologii zwierząt, schorzenia dróg oddechowych bydła wciąż są jednym z najpoważniejszych problemów w hodowli. Gospodarstwa, w których występuje to schorzenie ponoszą duże straty ekonomiczne związane z upadkami zwierząt, kosztami usług weterynaryjnych oraz wysokim współczynnikiem wykorzystania paszy (zmniejszenie przyrostów). O tym, jak poważny jest problem, niech świadczy fakt, że średnio 25% cieląt zanim ukończy pierwszy rok życia wykazuje przynajmniej jeden epizod zachorowania z objawami ze strony układu oddechowego.

 

f t g