Copyright 2019

Maciej Adamski, Paula Zabłocka

 

Decydując się na hodowlę bydła mięsnego należy mieć świadomość, iż ten rodzaj użytkowania obliguje do odmiennego system chowu. Jest to spowodowane w głównej mierze czynnikami ekonomicznymi i potencjałem genetycznym ras mięsnych. Ich wrodzona odporność na zmienne warunki środowiskowe oraz wysoki stopień przyswajania składników odżywczych pochodzenia roślinnego pozwala skutecznie minimalizować koszty produkcji. Jest to jednak możliwe tylko przy zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki prozdrowotnej na odpowiednich etapach chowu.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.