Copyright 2019

Dariusz S. Minakowski
UWM w Olsztynie

 

Produkcja mleka, w różnych systemach utrzymania i żywienia krów, uzależniona jest w znacznej mierze od naturalnych źródeł pasz. Użytki zielone stanowią ważne ogniwo w produkcji pasz dla bydła. Dlatego zwiększenie produktywności tych użytków i racjonalne wykorzystanie pozyskiwanej zielonej biomasy w żywieniu bydła, ma kluczowe znaczenie w produkcji mleka i żywca wołowego w naszym kraju.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.