Copyright 2019

Piotr J. Domański
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

 

Warunki przyrodnicze Polski pozwalają na zbiór 3-5 pokosów lucerny w roku. Ich liczba zależy od rejonu uprawy, żyzności gleby, nawożenia oraz wartości i klasy wczesności odmian.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.