• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

 

Schorzenia oddechowe są jedną z głównych przyczyn strat hodowlanych młodego bydła w Polsce, ale także na świecie. Szacuje się, że odsetek zachorowań na te schorzenia w różnych krajach waha się od 20 do nawet 80%. Schorzenia te są najczęściej wynikiem błędów związanych z warunkami odchowu cieląt (nadmierna wilgotność, zagęszczenie zwierząt, brak higieny) w powiązaniu z infekcjami bakteryjnymi i specyficznymi uwarunkowaniami anatomicznymi budowy układu oddechowego bydła. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w artykule „Zapalenie płuc cieląt – problem wciąż aktualny” (HB 8/2012).

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g