Drukuj

Przemysław Wieczorek
www.FotoFerma.pl

 

Między innymi na to pytanie miała odpowiedzieć 27 Europejska Trasa Wykładowa firmy Alltech. W tym roku wzywa ona do pozostania ciekawym zmieniającego się świata. 18 marca w Poznaniu odbyła się jej polska odsłona.

 

 

Zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie stają się coraz poważniejszym problemem na świecie. Północną Amerykę nawiedzają susze, a Europę ulewne deszcze. Kwoty węglowe są już powszechne. Naciska się także na rolnictwo, aby stawało się bardziej wydajne, dochodowe, ale jednocześnie rozwijało się w sposób zrównoważony. W przyszłości czynnikiem różnicującym społeczeństwo na świecie będzie technologia. Do dalszego rozwoju potrzebna będzie ciekawość, która wyzwoli potrzebę wprowadzania nowych technologii. Mając te okoliczności na uwadze – firma Alltech odbyła kolejną trasę wykładową, tym razem pod hasłem „Pozostań Ciekawy”.
Konferencję rozpoczęła prezentacja oraz powitanie zaproszonych gości i wykładowców przez Dyrektor Generalną Alltech Poland Sp. z o.o. Panią Renatę Olejniczak. Tego dnia zaplanowano cztery wystąpienia, które miały na celu wywołanie u słuchaczy refleksji, powrotu do czasów dziecięcej ciekawości. By każdy zastanowił się jak i czy można zrobić wiele rzeczy w inny sposób, znacznie wydajniejszy oraz ekologiczny. „Chcielibyśmy Państwu rzucić wyzwanie, zainteresować i zmusić do myślenia. Dlaczego nie wydajność laktacji np. 32.000 litrów mleka, a tylko 7.000 litrów? Jak zwiększyć produkcję? Jak za nią uzyskać godziwą zapłatę? Jak pokierować jakością produkcji mleka i samego surowca? Chcielibyśmy również Państwu postawić wyzwanie dlaczego nie otrzymać 35 prosiąt od lochy w roku? A nie jak obecnie nie więcej niż 20 sztuk. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby jedynie w Chinach uzyskać od lochy 19 sztuk prosiąt (przy obecnych 16), to można by zaoszczędzić ok. 1.000.000 ton paszy! Musimy zastanowić się jak wiele cennych surowców jest niewykorzystywanych w żywieniu wielu gatunków zwierząt? Podobne pytania można zadać także producentom roślin, czy można efektywniej uprawiać rolę? W trakcie dzisiejszych wykładów postanowiliśmy zasugerować Państwu rozwiązania i odpowiedzi na powyższe nurtujące nas wszystkich pytania.” – powiedziała Renata Olejniczak otwierając konferencję ELT 2013.

Mark Gaffney


Jako pierwszy zabrał głos Mark Gaffney jeden z wielu młodych naukowców pracujących dla Alltech. Jego obecne badania naukowe skupiają się głównie na czynnikach przeciwdrobnoustrojowych pochodzenia naturalnego oraz uprawie alg i tematyce wpływu parametrów fermentacji na syntezę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Prelegent podzielił się z uczestnikami seminarium pomysłami ograniczenia emisji węgla zaproponowanymi przez firmę Alltech dla gospodarstw rolnych. Omówił w jaki sposób można wpływać na obrót tego pierwiastka w naszym środowisku. Należy skalkulować ślad węglowy gospodarstwa na miejscu, zebrać dane i wprowadzić określone zmiany, szczególnie w zakresie wydajności paszy, a następnie ponownie przeprowadzić kalkulację. Dr Gaffney mówił o znaczeniu poprawy wydajności i walce z problemami paszowymi w sposób uwzględniający potrzeby żywienia zwierząt i ludzi w aspekcie ochrony środowiska. Wykładowca omówił możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych poprzez świadome podejście biznesowe, a także baczne przyglądanie się emisji gazów przez zwierzęta. Myśląc o emisji metanu powinniśmy mieć na uwadze głównie bydło. Produkcja mleka i mięsa wołowego odpowiedzialna jest za 90% emisji tego gazu na świecie. Jak więc mamy sobie z tym radzić, nie chcąc wprowadzać standardów rządowych, sankcji, obostrzeń. Dr Gaffney w dalszej części swojego wykładu omówił możliwości zmniejszenia emisji gazów przez zwierzęta. Dotyczyły one: zmniejszenia spożycia paszy, poprawy efektywności produkcji i wykorzystania pobranej przez zwierzęta paszy. Liczne badania wykazały, że poprzez zwiększenie wydajności obniżamy emisję metanu. Wyliczono, że krowa powinna produkować 1,5 kg mleka na 1 kg zjadanej paszy. Obecnie jesteśmy na poziomie 1,2 kg mleka na 1 kg skarmionej paszy. Te wnioski dotyczą wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych.
W dalszej części swojej prezentacji dr Gaffney omówił możliwość wykorzystania alg w optymalizacji dawki pokarmowej. Sugerował, że algi ze względu na cechy odpowiadające pojęciu zrównoważonej gospodarki oraz zawartość składników pokarmowych mogą być alternatywą żywieniową. Są one szczególnie atrakcyjne ze względu na wysoki poziom kwasu omega-3, DHA. Eksperci uważają, że istnieje wiele możliwości wykorzystania korzystnych właściwości alg. Dodatek alg bogatych w DHA do pasz przyczynia się do urozmaicenia i wzbogacenia o nową wartość dodaną jaj, wieprzowiny, nabiału i wołowiny. – „Jeżeli spojrzymy na algi w powiązaniu ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla to potencjał ten jest nieograniczony” – mówił w swoim wystąpieniu dr Mark Gaffney.
Ludzkość powinna także zastanowić się nad wyzwaniem, jak wyżywić blisko 9 mld ludzi. Społeczeństwo chce zdrowej, bezpiecznej żywności, którą można podawać bez obaw naszym dzieciom. Żywności zarówno urozmaiconej, ciekawej, ale jednocześnie smacznej i bezpiecznej. Zabezpieczenie tej potrzeby należy obecnie do dużych producentów żywności, którzy kreują swoje własne marki bezpiecznej żywności. Omówieniem tego zagadnienia zajęła się dyrektor marketingu Alltech na Europę Orla Mc Aleer. Na rynku produkcji żywności powinniśmy budować pozytywny wizerunek marki, z uwzględnieniem interesów farmerów, jak i klientów. Kreując markę, warto zainteresować się mediami społecznościowymi, które docierają do każdego zakątka świata w kilka minut. I to my producenci żywności, farmerzy powinniśmy mówić jak najwięcej o tym, co produkujemy i jak produkujemy. McAleer podzieliła się z uczestnikami konferencji ośmioma zasadami marketingu, popieranymi przez Alltech:

1. Cel. Doceniaj siłę celu:
Konsumenci interesują się tak samo tym, co reprezentujesz sobą, jak i tym, co sprzedajesz. Wybierz hasło dla swojej marki – znaj swojego docelowego odbiorcę i wiedz na czym mu zależy.

2. Wyróżniaj się:
Społeczeństwo zalewane jest informacją – Jak nie zginąć w tłumie?

3. Zadziwiaj i zadowalaj odbiorcę:
95% badanych top managerów odpowiedziało, że doświadczenie klientów to jedyny rzeczywisty wyróżnik. Bądź więcej niż dobry, zacznij myśleć o doświadczaniu sukcesu i efektu „WOW”.

4. Bądź konsekwentny:
Niech każde medium komunikacyjne mówi o Twojej marce.

5. Nieustanne wdrażanie:
Doskonałość i wytrwałość we wdrażaniu strategii biznesowej. Ciągłe komunikowanie się. Komunikowanie się wciąż na nowo. Każdy punkt zaczepienia jako szansa na informowanie o swojej marce.

6. Rozpoznaj możliwości:

Wyszukuj możliwości sponsoringu, szukaj wydarzeń i platform dla swojej marki, które pomogą Ci w powiązaniu i połączeniu z Twoimi odbiorcami.

7. Wykorzystuj Technologie:
Media społecznościowe to sposób na komunikację i trzeba je wykorzystywać.

8. Żyj pasją dla swojej marki:

Żyj i oddychaj swoją marką. „95% ankietowanych top managerów, że doświadczenie klientów to jedyny rzeczywisty wyróżnik” – Orla McAleer

Kolejny wykład dotyczył problemów z jakimi boryka się producent zwierząt i możliwych do zastosowania rozwiązań. Rozwiązań, z którymi identyfikuje się firma Alltech. Wygłosił go Kevin Tuck. Główny problem to niestabilność finansowa gospodarstw. Dochody uzyskiwane z produkcji zwierzęcej ulegają znacznym wahaniom, a główny na to wpływ mają koszty uzyskania, w tym głównie koszty paszy. Aby uzyskać większe marże musimy być ciekawi i stawiać pytania! Czy nasz przemysł pracuje zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki? Wiemy, że białko jest najbardziej kosztownym komponentem paszy. Źródła białka wciąż się kurczą, a zapotrzebowanie stale rośnie. Musimy interesować się wydajnością paszy, musimy też wdrażać nowe technologie.

Kevin Tuck


Optymalne dawki pokarmowe, obfite w białko i energię trawioną przez mikroflorę pozwala uzyskać wysoką produkcję przy maksymalnym wykorzystaniu składników paszy. Obniża ilość niestrawionych resztek paszy oraz efekt wydzielania metanu, co skutkuje poprawą naszego środowiska.
Podobnie u pozostałych gatunków zwierząt należy bezwzględnie wykorzystać ich potencjał genetyczny i optymalnie dobrać komponenty żywieniowe. Podstawą zdrowego i efektywnego chowu zwierzęta jest zadbanie w szczególności o ich układ pokarmowy.
Podsumowania wykładów mających na celu „zmieniać świat przez ciekawość” dokonał członek zarządu Alltech, Patrick Charlton. Wytłumaczył on dlaczego tak ważna jest ciekawość. Dlaczego dużą wagę należy przykładać do problemów żywienia ludzi i zwierząt. Nasza ciekawość pokierowała nas daleko poza naszą planetę – w kosmos. Rosnąca populacja na ziemi wymagać będzie opracowania metod zwiększenia produkcji żywności, poprawy metod jego przetwarzania i wytwarzania gotowych produktów. Globalna produkcja musi obrać kierunek i zaproponować nowe produkty, na które będzie zapotrzebowanie na rynku. Chodzi tutaj m.in. o żywność wzbogaconą kwasami omega-3. Rosnąca liczba ludności na świecie oraz możliwości jej wykarmienia to ogromne wyzwanie na najbliższe lata. Ciężar tego spoczywa na producentach rolnych, którzy muszą znaleźć równowagę pomiędzy produkcją opłacalną, ale jednocześnie zrównoważoną. Jak powiedział Patrick Charlton konieczne jest pogodzenie ochrony światowych zasobów żywności z zaspokojeniem zapotrzebowania na bezpieczną i identyfikowalną żywność. Zatem jako przedstawiciele rolnictwa musimy zmienić dawny sposób myślenia i adaptować nowe technologie w szybszym tempie oraz komunikować się w sposób, w jaki nie robiliśmy tego dotychczas.
W związku z tak obranym profilem działania i strategią rozwoju, Alltech corocznie organizuje w całej Europie cykl konferencji. Podstawą funkcjonowania firmy Alltech na świecie jest patrzenie w przyszłość, dzięki czemu można dostrzec rolnictwo jako branżę ekscytującą i wciąż poszukiwać nowych dróg poprawy opłacalności i zrównoważenia naszego przemysłu.